Problem z datami rozwiązany

Jest kilka czynników, które składają się na kulturę języka, ale do sprawności językowej przyczyniają się osobiste predyspozycje i czytanie, czytanie, a czasem słuchanie…

W pewnym mięsnym sklepie w kolejce po wędlinę bez konserwantów taką oto słychać rozmowę:


– Ech, no to kończy nam się rok dwutysięczny piętnasty.

– A sto lat temu Irenko był tysięczny, dziewięćsetny  piętnasty.

– Grażyna, co ty gadasz? Konserwantów się najadłaś za dużo. Był tysiąc dziewięćset piętnasty!

– Irenko, no jak tysiąc dziewięćset piętnasty to i dwa tysiące piętnasty!

Postanowiłam tym razem zakonserwować sobie tę rozmowę…