Folklorek – zmiany w zajęciach

Począwszy od 15 listopada 2016 r. zajęcia w ramach Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek” będzie prowadziła Pani Jolanta Gutowska. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu (również dla grup, które dotychczas spotykały się dwa razy) – we wtorki od godz. 16.30. Miesięczny koszt zajęć to 40 zł. Grupa I (początkująca) spotykać się będzie w godzinach: 16.30-17.30, grupa II (młodsza) w godz.: 17.30-18.30, grupa III (starsza) w godz.: 18.30-19.30. Wokalne zajęcia będą też we wtorki. Prowadzić je będzie Pani Jolanta Kawczyńska. Grupa I: 17.30-18.00, grupa III: 18.00-18.30, grupa II: 18.30-19.00.

folklorek_samo-logo