Otwarcie Sali

W czwartek, 23 marca 2017 r. w Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Hanki Sawickiej 5 w nowo wyremontowanej sali ekspozycyjnej odbył się wernisaż wystawy nowych prac malarskich Mirosławy Łękawskiej „Kobiece impresje”. Tekst: Łukasz Kuciński. Fot. Anna Wolińska.

Nowa Galeria Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela otwarta!

W ubiegły czwartek 23 marca 2017 r. w Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Hanki Sawickiej 5 odbyło się uroczyste otwarcie świeżo wyremontowanej Galerii „Klubu Nauczyciela”, w której od lat swoją twórczość prezentuje wielu artystów związanych z Sochaczewem. Słowa uznania należą się pani Teresie Kłujszo, kierownik tego miejsca nie tylko za wkład pracy, jaki włożyła w wygląd tej nowej Sali, ale też za pasję i pracę na rzecz kultury w naszym mieście. Pani Teresa ze wzruszeniem symbolicznymi kwiatami podziękowała reprezentantom szkół i przedszkoli, którzy przybyli na otwarcie połączone z mini koncertem  w wykonaniu grupy wokalnej instruktora SCK Piotra Milczarka i wernisażem prac Mirosławy Łękawskiej.

Szczególne zaś podziękowania skierowała do dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury Artura Komorowskiego i Szkoły Podstawowej nr 3 Krzysztofa Werłatego, którzy połączyli siły i wspólnie podjęli się realizacji remontu. Pani Teresa Kłujszo podziękowała także pani naczelnik Agacie Kalińskiej za wsparcie przy wielu imprezach organizowanych przez Sekcję Edukacji i Klubu Nauczyciela a w imieniu dyrekcji SCK pani Magda Franaszek-Niewiadomska wręczyła gospodyni śliczny zegar, mający odzwierciedlać „czas na sztukę” zarówno dzieciom i młodzieży uczęszczającym tutaj na zajęcia edukacyjno-artystyczne oraz artystom,  prezentującym w Galerii swoją twórczość.

Galeria, która od wielu lat nie była remontowana, zmieniła się nieodpoznania. Białe ściany i nowe systemy zawieszeń  pozwoliły na lepszą prezentację  prac i malarstwo pani Mirosławy Łękawskiej, która tym razem zaprezentowała portrety kobiece, rośliny oraz „kotopsa” otrzymało światło tak potrzebne w ich odbiorze.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i jeszcze długimi rozmowami o sztuce oczywiście.

Tekst: Anna Wolińska