Młody Animator Kultury

Pilne! Grant na Wakacje dla Młodego Animatora Kultury!

Sochaczewskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017”. Na realizację autorskich projektów młodych aktywnych mieszkańców Sochaczewa grant wynosi 3000 zł brutto.

 

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest wsparcie i aktywizacja utalentowanych, pełnych pasji uczniów i studentów zamieszkałych w Sochaczewie w wieku od 16 do 25 lat, którzy pragnęliby zrealizować swoje pomysły z różnych dziedzin sztuki na terenie miasta podczas wakacji 2017.

Sochaczewskie Centrum Kultury daje więc szansę na wykonanie autorskich, nigdzie do tej pory nie przedstawionych  projektów poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie swojego autorskiego projektu na kulturalno-artystyczne działanie w naszym mieście w czasie wakacyjnym – od 7 lipca do 31 sierpnia 2017. Projekt mogą zgłosić osobiście uczniowie i studenci w wieku od 16 do 25 lat  – autorem projektu może być 1 osoba bądź zespół (do 4 osób).

Swoją ofertę należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach osobiście w Impresariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 do dnia 31 maja 2017 roku.

Projekty zostaną ocenione pod względem merytorycznym, finansowym oraz możliwości samodzielnego zrealizowania i oryginalności przez komisję,  którą powoła dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Proponowane formy realizacji konkursu „Młody Animator Kultury – Grant na Wakacje 2017” to: plenery; warsztaty integrujące młodzież do wspólnego działania; akcje artystyczne, happeningi, przeglądy teatralne, muzyczne, filmowe, itp.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2017 r., godz. 17.00
w Sochaczewskim Centrum Kultury podczas spotkania prasowego z autorami wszystkich projektów.

Nagrodą w projekcie jest wspomniany we wstępie grant w wysokości 3000 zł brutto, w całości przeznaczony na realizację projektów zgodnie z załączonym przez autora/ów harmonogramem i kosztorysem. Realizację wybranego projektu monitoruje i ustala organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie, że wygrany projekty musi być zrealizowany zgodnie z nadesłanym harmonogramem i kosztorysem w czasie wakacji według powyższego regulaminu, w przeciwnym razie przeznaczona kwota nie zostanie przyznana.  Warunki oraz terminy realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Sochaczewskim Centrum Kultury, a wybranym autorem.

Wszelkie dodatkowe informacje: Impresariat Sochaczewskiego Centrum Kultury – Magdalena Franaszek-Niewiadomska, tel. 602 577 117 lub e-mail: młodyanimator.sck@gmail.com

Warto RAZEM i z PASJĄ rozwijać kulturę w naszym mieście…

Czekamy na wasze pomysły!

Tekst: Anna Wolińska.

REGULAMIN KONKURSU Młody Animator Kultury

Załącznik do regulaminu konkursu MŁODY ANIMATOR KULTURY