VIVACE w Puławach

W połowie kwietnia w Puławach odbył się IV Międzynarodowy Przegląd Nauczycielskich Zespołów Artystycznych, w którym wziął udział Chór Nauczycielski Vivace z Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela SCK. VIVACE przywiózł z przeglądu piękną statuetkę i mnóstwo pozytywnych wrażeń.

Program przeglądu był bardzo różnorodny, a każdy występ wyjątkowy i niepowtarzalny. Chór VIVACE prowadzony przez Piotra Milczarka zaprezentował się dwukrotnie. Pierwszego dnia przedstawił repertuar opierający się na prezentacji regionu, a drugiego wystąpił w repertuarze obowiązkowym, śpiewając takie utwory jak: „Lipka”, „Modlitwa Bonawentury”, „Milion białych róż”. Obydwa występy bardzo spodobały się publiczności i organizatorom. W trakcie wręczania pamiątkowej statuetki podkreślano wysoki poziom artystyczny sochaczewskiego chóru. Dla jego członków był to bardzo cenny wyjazd. Udział w przeglądzie dał im możliwość doskonalenia warsztatu wokalnego oraz wymiany doświadczeń z innymi artystami.

Fot. Joanna Gielecka

 

 

 

 

More