IV Sochaczewski Festiwal Teatralny SPAT i SPAT-cik

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, a także wszystkich miłośników teatru do udziału w IV Sochaczewskim Festiwalu Teatralnym ,,SPAT’’ i ,,SPAT-cik’’. Przegląd teatrów amatorskich odbędzie się w czwartek 19 marca o godz. 9.00 w sali koncertowej w SCK przy ul. Chopina 101.


Głównym celem festiwalu jest integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego, wymiana doświadczeń i poglądów oraz przedstawienie autorskich spektakli młodego pokolenia. Jego ideą jest stworzenie dialogu między widzem a aktorem, w którym głównym tematem są sprawy ważne dla młodego człowieka.


Do wzięcia udziału w festiwalu zapraszamy grupy teatralne, estradowe, teatry miniatur, teatry poezji, ruchu i kabarety.


Jury powołane przez organizatora przyzna:

  • Nagrodę główną dla najlepszego spektaklu GRAND PRIX 2020 w wysokości 1000zł.
  • Nagrodę dla najlepszego aktora – Osobowość SPAT 500 zł
  • Statuetki SPAT-y i SPAT-ciki dla najciekawszych zespołów

Każdy zespół otrzyma również dyplom uczestnictwa w festiwalu.


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszeniowej na adres: sekretariat.chopina.sck@gmail.com

lub dostarczenie jest osobiście do Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101.Termin dostarczania zgłoszeń – do 12 marca 2020r.


Bliższe informacje telefonicznie pod nr (46) 863-25-72 lub osobiście w sekretariacie SCK przy ul. Chopina 101.


Informacja na facebooku: TUTAJ


More