Zadanie: Cykl koncertów symfonicznych

Program: Muzyka

Nazwa własna zadania: „Muzyka polska w kontekście chrześcijańskiej tożsamości narodu”

Rodzaj: Koncerty

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego