Dziecięcy Teatr Zabawy KONIK

Sekcja Integracji Społecznej Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 ogłasza zapisy do Dziecięcego Teatru  Zabawy KONIK. W programie przewidziane są małe historie z wyobraźni i baśni wspierane ruchem, słowem, rymem i rytmem.

Zapraszamy dzieci od 6 do 10 lat. Pierwsze spotkanie w październiku 2016. Zajęcia poprowadzi Jolanta Kawczyńska, instruktor SCK.

Forma teatru dziecięcego oparta jest na teorii Jana Dormana, pedagoga i animatora. Zakłada odkrywanie przez dzieci ich predyspozycji i prawdziwych pasji. Przygotowujemy dzieci na spotkanie z teatrem.

Osoba do kontaktu: Jolanta Kawczyńska: j.kawczynska@gmail.com lub: sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com, tel.: 46 863-07-68.

Konik_zajęcia_Teatralne_02 SCK Sochaczewskie Centrum Kultury