Gordonki

Zapraszamy Rodziców i ich Dzieci razem na zajęcia prowadzone przez Magdalenę Jaworską metodą Gordona, które odbywać się będą w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 w poniedziałki o godz.: 14.30. Zapisy pod numerem telefonu: 609-222-844.

PROJEKT ZAJĘĆ  GORDONOWSKICH

KILKA SŁÓW O E. E. GORDONIE I JEGO TEORII.

Prof. Edwin Elias Gordon – wybitny amerykański muzyk jazzowy, pedagog i psycholog muzyki. Po latach badań opracował innowacyjną teorię nauczania, obejmującą wszystkie etapy rozwoju muzycznego człowieka. Teoria ta jako jedyna mówi o tym, że umuzykalnianie najlepiej rozpocząć już w okresie prenatalnym, bo najważniejszym czasem dla uczenia się są pierwsze lata naszego życia.

Już między czwartym, a piątym miesiącem ciąży maluch zaczyna reagować na bodźce akustyczne, np. skacze w rytm bębna. Jak pisze Gordon, poziom uzdolnień muzycznych, z jakimi rodzi się dziecko, jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę. Wg prof. Gordona każdy rodzi się z uzdolnieniami muzycznymi: aż 68% noworodków ma przeciętne uzdolnienie, około 16% wyższe od przeciętnych i około 16% niższe. Ponieważ jednak środowisko muzyczne niewielu dzieci jest właściwe, przyniesiony na świat poziom uzdolnień obniża się od momentu urodzin. Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie środowisko, tym szybciej jego uzdolnienia zaczną podnosić się do poziomu urodzeniowego.

W okresie gdy zbliżamy się do dziewiątego roku życia, nasz poziom muzycznych uzdolnień nie będzie już dłużej warunkowany przez środowisko, nawet jeśli będzie ono nadzwyczaj sprzyjające. To co dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji. Im wcześniej uzyska tę podstawę, tym więcej skorzysta z późniejszej nauki. Po raz drugi nie powtórzy się okazja do nadrobienia tych zaniedbań, a nauczanie muzyki w takiej sytuacji będzie miało charakter wyrównawczy, a nie wzbogacający.

W jaki sposób stworzyć to optymalne środowisko muzyczne dla malucha?

Po pierwsze  przychodzić na zajęcia umuzykalniające, choćby raz w tygodniu. Po drugie wprowadzać muzykę do domu, do naszej codzienności. Po trzecie zabierać dziecko na tzw. koncerty Gordonowskie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ – CZYLI RYTMICZANKI I ŚPIEWANKI.

Na zajęciach dzieci nie usłyszą Kaczuszek z głośników, nie zobaczą pani przy pianinie. Na tych spotkaniach  najważniejszym instrumentem jest głos. Zajęcia składają się z tzw. śpiewanek i rytmiczanek kierowanych bezpośrednio do dzieci. Te pierwsze wykonywane są w różnych skalach, także w takich, z którymi dziecko na co dzień nie ma styczności. Natomiast rytmiczanki to podawanie dzieciom rytmu głosem i ruchem, poprzez prezentacje metrów zwykłych i nietypowych, kładąc nacisk na najprostsze metra: dwu- i trójdzielne. Zarówno śpiewanki, jak i rytmiczanki opierają się najczęściej na neutralnych sylabach: PA, BA, DU. Sylaby te są łatwe do powtórzenia dla dzieci, poza tym słowa odwracałyby uwagę od samej melodii lub rytmu. Żeby utrzymać uwagę utwory przeplatane są ze sobą w różnych skalach, metrum, tempie.

Dla urozmaicenia na zajęciach wykorzystuje się rekwizyty (zwiewne chusty, liny, kolorowe piórka, woreczki z grochem, bańki mydlane), które stanowią dla dzieci źródło radości, a jednocześnie są niezwykle pomocne. Ucho pracuje nawet podczas zabawy.

Podstawową umiejętnością prowadzących wykorzystywaną przez nich na zajęciach jest improwizacja. Odbierając – początkowo – dźwięki generowane przez dzieci, prowadzący przetwarzają je i wpasowują w większe całości muzyczne, improwizowane przez siebie.

Aby osoba rozumiała muzykę, konieczne jest uruchomienie własnego ciała. Prowadzący pełnią funkcję modulującą: proponują ruch, zazwyczaj płynny, angażując biodra i górną partię ciała. W dalszej kolejności dzieci, odbierają ten sposób poruszania się i naśladują go.

Na zajęciach nie zarzuca się dzieci instrukcjami ani informacjami, maluchy mogą śpiewać po swojemu, rytmizować, poruszać się. Ich pierwsze spotkanie z muzyką ma być przyjemnością. Na zajęciach mile widziane, szczególnie przez dzieci, jest zaangażowanie rodziców, których dzieci starają się naśladować.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

  • na zajęcia ubieramy wygodny strój, bo większość czasu  spędzamy na podłodze, w ruchu;
  • nie przynosimy na zajęcia jedzenia, picia, zabawek żeby nie odciągały nas od zabawy;
  • dzieci mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu;
  • za bezpieczeństwo w czasie trwania zajęć odpowiada opiekun;
  • zajęcia trwają 30 minut;
  • zachęcam rodziców do aktywnego udziału w zajęciach, dzieci chętniej będą poruszały się do zasłyszanego rytmu jeśli zobaczą zaangażowanie rodzica.

 PO CO TO WSZYSTKO?

Korzyści z wczesnego  obcowania z muzyką jest wiele. Praktyka potwierdza, że kształcenie muzyczne maluchów rozwija zdolności komunikacyjne, ułatwia koncentrację, stymuluje ogólny, psychofizyczny rozwój. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia wg teorii Gordona, jeszcze przed pójściem do przedszkola czy szkoły posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, potrafią też koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Bardzo ważne jest to, że dzieci uczą się przebywać w grupie z innymi maluchami. Wielkim plusem zajęć jest również to, że dzieci biorą udział wraz z rodzicami, podczas gdy w domu nie zawsze mamy możliwość aktywnej zabawy z dzieckiem, tańca, wspólnego wygłupiania.

Co najważniejsze warto uwrażliwiać dzieci na muzykę, która jest przecież czystą przyjemności, wzbogaca nasze życie jak każde obcowanie z pięknem.

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

Magdalena Jaworska – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na wydziale instrumentalnym, flecistka. Ukończyła studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie. Od kilku lat prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po ukończeniu kursu gordonowskiego (w 2011 r.) prowadzi zajęcia muzyczne dla niemowląt i małych dzieci wg teorii Gordona.

gordonki_08