Grupa Teatralna „Rekwizyt”

Zajęcia teatralne w grupie „Rekwizyt” spełniają  bardzo ważną rolę. Dostarczają rozrywki, zabawy i przeżyć estetycznych, promują wzory obyczajowości i kultury. Teatr jest świetną przestrzenią spotkania dziewczyn i chłopaków – odważnych i nieśmiałych, urodzonych mówców i upartych milczków, pasjonatów astronomii i różowych rajstop… Uczestnicy zajęć kształtują własne „Ja”. rozwijając swoją aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. Warsztaty te pozwalają na stosowanie różnych środków wyrazu, takich jak: wchodzenie w rolę, ruch, taniec i śpiew. Podczas zajęć teatralnych uczniowie wyładowują napięcia psychiczne, wyciszają się. Zajęcia zmierzają do poznania i świadomego korzystania z dorobku kultury, obcowania z literaturą i muzyką używając wyobraźni. Doskonalą mimikę i ekspresję ciała oraz wzbogacają słownictwo i zakres pojęć, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć. Staramy się coraz lepiej mówić i ruszać, świadomie używając swoich rąk, nóg i głosu. Przed nami radosne odkrywanie siebie i świata – czasem w świetle reflektorów, a czasem z zakamarkach kulis.

Grupę „Rekwizyt” prowadzi Damian Jaworski, instruktor Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Jego przygoda z aktorstwem zaczęła się od liceum ogólnokształcącego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. To tam zainteresował się teatrem do tego stopnia, że ukończył w Warszawie szkołę aktorską uzyskując tytuł aktora zawodowego. Ta szkoła dała mu również przygotowanie, które pozwala być instruktorem Sochaczewskiego Centrum Kultury. Praca z dziećmi i młodzieżą fascynowała go tak bardzo, że dodatkowo ukończył studia pedagogiczne o specjalizacji pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, na które bardzo serdecznie zapraszamy.