Grupa Teatralna „Rekwizyt”

Zajęcia teatralne w grupie „Rekwizyt” spełniają  bardzo ważną rolę. Dostarczają rozrywki, zabawy i przeżyć estetycznych, promują wzory obyczajowości i kultury. Teatr jest świetną przestrzenią spotkania dziewczyn i chłopaków – odważnych i nieśmiałych, urodzonych mówców i upartych milczków, pasjonatów astronomii i różowych rajstop… Uczestnicy zajęć kształtują własne „Ja”. rozwijając swoją aktywność intelektualną, emocjonalną i ruchową. Warsztaty te pozwalają na stosowanie różnych środków wyrazu, takich jak: wchodzenie w rolę, ruch, taniec i śpiew. Podczas zajęć teatralnych uczniowie wyładowują napięcia psychiczne, wyciszają się. Zajęcia zmierzają do poznania i świadomego korzystania z dorobku kultury, obcowania z literaturą i muzyką używając wyobraźni. Doskonalą mimikę i ekspresję ciała oraz wzbogacają słownictwo i zakres pojęć, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć. Staramy się coraz lepiej mówić i ruszać, świadomie używając swoich rąk, nóg i głosu. Przed nami radosne odkrywanie siebie i świata – czasem w świetle reflektorów, a czasem z zakamarkach kulis.

Grupę „Rekwizyt” prowadzi Damian Jaworski, instruktor Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Jego przygoda z aktorstwem zaczęła się od liceum ogólnokształcącego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. To tam zainteresował się teatrem do tego stopnia, że ukończył w Warszawie szkołę aktorską uzyskując tytuł aktora zawodowego. Ta szkoła dała mu również przygotowanie, które pozwala być instruktorem Sochaczewskiego centrum Kultury. Praca z dziećmi i młodzieżą od początku pracy fascynowała go tak bardzo, że dodatkowo studiuje również na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana wyszyńskiego pedagogikę resocjalizacyjną opiekuńczo-wychowawczą. Należy także do stowarzyszenia „Familia”, będącego paczką aktorów związaną z warszawskim teatrem „Rampa”.

Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, na które serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki: od 16.00 do 18.00 (zajęcia grupowe) oraz od 18.00 do 21.00 (zajęcia indywidualne).

Damian Jaworski wraz z Piotrem Milczarkiem, instruktorem SCK prowadzą Klub Muzykant – do którego zaprasza dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia na śpiew i małe formy teatralne.