KONKURSY

Zapraszamy do udziału w odbywających się cyklicznie w Sochaczewskim Centrum Kultury konkursach, przeglądach i festiwalach.


Powiatowy Plastyczny Konkurs „PLASTEK”

Konkurs skierowany do uzdolnionych plastycznie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Każda edycja ma określony temat, w ramach którego uczestnicy przygotowują prace plastyczne, poddawane ocenie jury. Wyróżnione i nagrodzone prace prezentowane są na wystawie w Galerii TRAKT.

.

Sochaczewski Festiwal Teatralny SPAT

Festiwal skierowany do miłośników teatru z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jego głównym celem jest przedstawienie autorskich spektakli przez młode pokolenie, integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego oraz wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami. Festiwal oparty jest na dialogu między widzem a aktorem, w którym głównym tematem są sprawy ważne dla młodego człowieka.

Edycja 2016 

Edycja 2019

.

Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Wakacyjnej CHODACZEK

Przegląd skierowany do młodzieży oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mogą wziąć w nim udział soliści i zespoły wokalne. Ich zadaniem jest wykonanie na scenie jednej piosenki w języku polskim. Celem konkursu jest integracja środowisk szkolnych oraz przedszkolnych poprzez popularyzowanie piosenek żeglarskich, harcerskich, turystycznych i ludowych. Konkurs ma także na celu promowanie młodych talentów. Oceniane są walory głosowe, interpretacja, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
Edycja 2016

Edycja 2019

 

Wiosenne Spotkania Taneczne

Konkurs skierowany do młodzieży i dzieci, które lubią tańczyć i chcą zaprezentować się na profesjonalnej scenie przed publicznością. Wydarzenie ma na celu popularyzację różnych form tanecznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką oraz propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

.

OPEN DAY i OPEN DAY JUNIOR – Sochaczew Rozśpiewany

Projekty muzyczne mające na celu upowszechnianie polskiej muzyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stworzenie uczestnikom możliwości rozwijania swoich umiejętności na najwyższym poziomie podczas warsztatów. Pierwszym etapem jest casting, w trakcie którego zostają wyłonione osoby z największym potencjałem wokalnym scenicznym. Następnie odbywa się praca warsztatowa pod okiem instruktorów wokalnych, a zwieńczeniem są koncerty finałowe. Projekt Open Day skierowany jet do osób w wieku od 14 do 24 lat, Open Day Junior – od 7 do 14 lat.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

Edycja 2020

 

Mały Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem uczestników jest prezentacja na scenie wierszy lub fragmentów prozy. Pierwszym etapem są eliminacje miejsko-gminne, których laureaci zapraszani są do udziału w wojewódzkim konkursie – Warszawska Syrenka.

Edycja 2016

Edycja 2016 – fotorelacja

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

 

Festiwal Piosenki Inscenizowanej

Festiwal skierowany do zespołów i solistów w wieku od 3 do 14 lat. Zadaniem każdego uczestnika (solisty/zespołu) jest wykonanie jednej piosenki w języku polskim, połączonej z ruchem scenicznym. Prezentacje wokalne muszą być śpiewane na żywo.

Edycja 2017

Edycja 2018 

.

Mały Talent Sochaczewa

Konkurs skierowany do uzdolnionych artystycznie dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przesłuchania przeprowadzane są w formie zabawy w kilku kategoriach, m.in.: teatr, muzyka, taniec, rysunek, malarstwo, sztuczki magiczne. W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły. Jury ocenia: oryginalność wykonania, spontaniczność, pomysłowość, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Edycja 2016

Edycja 2017

 

Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Sochaczewski Laur

Konkurs skierowany do młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych, których zadaniem jest przygotowanie prac malarskich, o określonej wcześniej tematyce. Konkurs ma otwarty charakter i jego temat powinien być traktowany jedynie jako inspiracja do przedstawienia osobistych impresji.

Edycja 2017

Edycja 2019

.

Konkurs RYSUNEK

Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest kreowanie własnego myślenia, dokonywanie analiz i dokumentowanie zjawisk. Każda edycja ma temat przewodni. Prace poddawane są ocenie jury.

Edycja 2016 – „Zastawiony stół – zwykłe przedmioty”

Edycja 2017 – „Mechanizm”

Edycja 2018 – „Rok dla Niepodległej” inspiracje z historii Polski „Polonia” A. Grottgera

 

Konkurs Wokalny Piosenki Patriotycznej „POLSKIE DROGI”

Konkurs wokalny o tematyce patriotycznej, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie (indywidualnie lub w zespołach) jednej piosenki patriotycznej w języku polskim. Wszystkie występy poddawane są ocenie jury.

Edycja 2017

Edycja 2018 

 

Konkurs na Kartkę Świąteczną i Ozdobę Wielkanocną/Bożonarodzeniową

Konkurs odbywa się dwa razy w roku i tematycznie nawiązuje do Świąt Wielkanocnych oraz do Świąt Bożego Narodzenia. Skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół, którzy wykorzystując swoje zdolności plastyczne i manualne, przygotowują kartki oraz świąteczne ozdoby, oceniane przez jury.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

 

Świąteczny Konkurs Fotograficzny

Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorów. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dorośli z miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego. Celem konkursu jest ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia poprzez fotografię, rozwijanie umiejętności fotograficznych oraz integracja mieszkańców Sochaczewa poprzez wspólną zabawę.

Edycja 2020

 

Konkurs „Dzień Piosenki Poetyckiej – Zimowe Ogrody”

Konkurs dla miłośników piosenki poetyckiej – wokalistów i zespołów, skierowany do młodzieży oraz dorosłych. Jego celem jest promowanie młodych talentów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozwijanie wrażliwości artystycznej u wykonawców oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. Konkurs połączony jest z warsztatami dla wszystkich uczestników, a jego zwieńczeniem jest koncert laureatów z gwiazdą wieczoru.

Edycja 2020

 

Bitwa na dwa wiersze – Klub Literacki „Między kartkami”

Konkurs dla miłośników poezji, w ramach którego uczestnicy poetyckiego spotkania prezentują swoje wiersze. Jedna osoba może zaprezentować dwa własne utwory poetyckie, które poddawane są ocenie jury. Konkurs połączony jest z wieczorem autorskim zaproszonych gości – poetów, którzy trakcie spotkania prezentują swój dorobek artystyczny.

Edycja 2017 – kwiecień

Edycja 2017 – czerwiec

Edycja 2018  – luty

 

Konkurs „Cztery pory roku Polskiej Niepodległości” w literaturze, muzyce, malarstwie i filmie pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczewa Piotra Osieckiego

Przegląd inspirowany kulturą, tradycją i mową ojczystą, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych – bez ograniczeń wiekowych. Projekt wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Był to cykl spotkań z literaturą, malarstwem, rysunkiem i filmem, opartych na przeglądzie prac sochaczewskich twórców.

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Symbole Narodowe – Malarstwo i Rysunek

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Literatura

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Film

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Komiksowy Sochaczew”

Edycja 2017 

Edycja 2018