Przegląd Muzyki i Piosenki SOCHACZEWSKA VENA

Przegląd Muzyki i Piosenki SOCHACZEWSKA VENA Młodzi niepodlegli muzycznie”.

Sekcja Integracji Społecznej Sochaczewskiego Centrum Kultury mając na celu popularyzację i promocję ciekawych zespołów, konfrontację osiągnięć artystycznych uczestników, wyłanianie talentów, promocję wartościowych utworów wprowadza co roku kolejne edycje przeglądu. Ich realizacja odbywa się w Klubie Kontrast SCK przy ul. 15 Sierpnia 83.