Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela

Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela mieści się przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 (dawna Hanki Sawickiej). Powstała w 2015 roku z wcielenia wcześniej działającego Klubu Nauczyciela w Sochaczewskie Centrum Kultury. Jej kierownikiem jest Teresa Kłujszo.

Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela jest sekcją o charakterze kulturalno – oświatowym. Współpracując z innymi instytucjami aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców Gminy Miasto Sochaczew, stwarzając tym samym możliwość do rozwoju zainteresowań sochaczewian z zakresu teatru, filmu, literatury, sztuki, tańca i komiksu. Ponadto zajmuje się organizacją imprez estradowych, wystaw, koncertów, plenerów, spektakli, odczytów oraz kursów teatralnych i tanecznych. Służy również pomocą konsultacyjną z zakresu artystycznego, udostępniając tym samym gromadzone materiały repertuarowe, bibliograficzne i metodyczne. Dysponuje pomieszczeniami do aranżacji imprez zleconych oraz tworzy różnorodne formy edukacji, takie jak kursy języków obcych. Przedsięwzięcia Sekcji Edukacji i Klubu Edukacji zaspokajają zarówno potrzeby kulturalne społeczeństwa jaki i indywidualne zamiłowania środowiska oświatowego.

W Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela działają następujące sekcje:


Sekcja Szachowa

Sekcja Muzyczna 

Chór Nauczycielski VIVACE

Kreatywna Pracownia Rękodzieła