Chór nauczycielski Vivace

Ustaw obrazek wyróżniający

Chór Nauczycielski „Vivace” z Sochaczewa jest zespołem amatorskim, skupiającym nie tylko nauczycieli, ale też członków ich rodzin oraz miłośników pieśni chóralnej z innych środowisk z terenu miasta Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Od początku istnienia chór działa przy Klubie Nauczyciela w Sochaczewie, a został założony przez Prezesa Oddziału ZNP i Dyrektora Klubu Nauczyciela w Sochaczewie Panią Janinę Niedzielę. Jego korzenie sięgają działającego w latach 1988 – 2000 Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego. Od października 2000 roku, zreorganizowany Chór Nauczycielski rozpoczął swoją działalność, jako chór żeński 3-głosowy pod dyrygenturą Alicji Ozimek. Inauguracyjnym występem było spotkanie opłatkowe ZNP 15 grudnia 2000 roku.

W 2001 roku podczas pobytu w Anglii z koncertami dla Polonii, chór nawiązał współpracę z angielskim kompozytorem Clivem M. Rogersem oraz męskimi chórami z Melton Mowbray, co zaowocowało kolejnym wyjazdem na koncerty w Anglii w 2002 roku oraz wieloma koncertami w Polsce, w kościołach warszawskich, w kościele w Trojanowie i w Niepokalanowie. Pod dyrekcją kompozytora oraz Pani dyrygent Alicji Ozimek połączone chóry wykonywały Mszę Millenijną. W pamięci chóru z tego okresu pozostanie też śpiew w czasie Mszy Świętej na Cmentarzu w Katyniu, w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie, koncert dla turystów w amfiteatrze zamkowym na Hradczanach w Pradze.

W 2002 roku Chór Nauczycielski przyjął nazwę „Vivace”.

Od października 2006 roku do lutego 2007 chórem dyrygował Andrzej Szewczyk i II dyrygent Magdalena Gibiec. Obecnie mieszkają daleko, ale dobrze pamiętamy ich życzliwość, uśmiech i cierpliwość. W tak krótkim czasie nauczyli nas tak wiele.

W maju 2007 roku odeszła od nas zbyt wcześnie założycielka chóru, nieodżałowana Pani Janina Niedziela. Brak jej „matczynego serca” i talentów organizacyjnych długo jeszcze będziemy odczuwać.

Od jesieni 2007 roku Dyrektorem Klubu Nauczyciela i „dobrym duchem” chóru jest Teresa Kłujszo. Prezesem od kilkunastu lat jest Anna Kazimierska.

W marcu 2008 roku nastąpiła kolejna reorganizacja chóru i od tego czasu jest to chór mieszany 4-głosowy pod dyrygenturą Piotra Milczarka.

Chór nadal znany jest z aktywnej działalności koncertowej na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym najbliższego środowiska, regionu oraz krajowych imprezach śpiewaczych. Pieśniami patriotycznymi, okolicznościowymi i sakralnymi uświetnia uroczystości miejskie, gminne i religijne oraz lokalne imprezy kulturalne. W konkursach i przeglądach, w których bierze udział, zajmuje czołowe miejsca. Chór rozwija się systematycznie podnosząc jednocześnie poziom artystycznego wykonawstwa.

Działalność tego zespołu możliwa jest dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela i wielu darczyńcom z terenu miasta i powiatu.

Oficjalna strona internetowa Chóru Vivace TUTAJ

...
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SCK: 50 9283 0006 0000 1985 2000 0030
Szanowni rodzice/opiekunowie/uczestnicy zajęć, informujemy, że od dnia 1.12.2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Sochaczewskiego Centrum Kultury do celów dokonywania opłat za zajęcia.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup