Studio piosenki

Ustaw obrazek wyróżniający

Zapraszamy dzieci od 6-tego roku życia, młodzież oraz dorosłych, wykazujących predyspozycje do śpiewania, do skorzystania z tej oferty. Mając talent wokalny oraz chęć do systematycznej pracy, można uczestniczyć w zajęciach Studia Piosenki, którego opiekunem jest Piotr Milczarek – instruktor, dyrygent chóralny i orkiestrowy, muzyk, i wodzirej.

Podczas spotkań studia piosenki, podopieczni pracują z instruktorem nad emisją głosu, ulepszając jednocześnie swą dykcję, recytację, ucząc się interpretacji piosenki i ruchu scenicznego. Tutaj od pierwszych zajęć trwa praca nad doborem ciekawego repertuaru, zróżnicowanego pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Najczęściej odbywa się to podczas indywidualnych lekcji z Piotrem, ale zdarzają się także spotkania i w grupach. Jest to dobry sposób na łatwiejsze przekazanie uczniom, wiedzy instruktora.

Ćwiczenia odbywają się w kameralnej salce muzycznej, gdzie przygotowuje się materiał wokalny oraz w warunkach scenicznych, z użyciem mikrofonu i profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie. Dzięki ciężkiej pracy podczas zajęć, uczestnicy mają coraz doskonalszą technikę wokalną, co skutkuje większą śmiałością do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych festynach. Wielu z podopiecznych Piotra Milczarka po profesjonalnym przygotowaniu wokalnym zgłosiło się do udziału w castingach do programów telewizyjnych, a dla zainteresowanych dalszym rozwojem , bardziej zawodowym, do egzaminów na wyższe uczelnie muzyczne w zakresie wokalistyki rozrywkowej w kraju i za granicą.

Warto rozwijać swoje zainteresowanie muzyczne, do czego serdecznie namawiamy.

Zajęcia w ramach Studia Piosenki odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 5.

piotr-milczarek

Fot. Krystyna Bogdańska

...