Studio Tańca Smile Crew

W Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 funkcjonuje STUDIA TAŃCA SMILE CREW. Jego oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku: od 4 do 18 lat. Obecnie skład zespołu tworzą 4 grupy i odbierając edukację taneczną z zakresu tańca nowoczesnego tj. hip-hop, house, street dance, jazz, reggaeton.

SMILE CREW jest doświadczoną grupą , która oferuje swoje pokazy podczas różnych imprez organizowanych na terenie miasta i powiatu. Celem zajęć jest harmonijny rozwój dzieci, poprawa kondycji fizycznej, aktywne spędzanie wolnego czasu, wszechstronne utanecznienie dzieci oraz prezentacja zdobytych umiejętności na pokazach i konkursach o randze ogólnopolskiej. Zespół łączy wspólna pasja do tańca.

Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 dla:

SMILE KIDS – środa: 16.30-17.00

SMILE CREW I – poniedziałek: 16.00 – 17.30; czwartek: 17.30 – 19.00

SMILE CREW II – wtorek: 16.00-17.30; środa: 17.15-19.00

SMILE CREW III – poniedziałek: 17.30 – 19.00, czwartek: 16.30 – 17.30

 

Fot. Marta Wasilewska