Studio Tańca Smile Crew

W Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 funkcjonuje STUDIO TAŃCA SMILE CREW. Jego oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku: od 5 do 18 lat. Obecnie skład tworzy 5 grup i odbierają edukację taneczną z zakresu tańca nowoczesnego tj. hip-hop, street dance, jazz, dancehall.

SMILE CREW jest doświadczoną grupą , która oferuje swoje pokazy podczas różnych imprez organizowanych na terenie miasta i powiatu. Celem zajęć jest harmonijny rozwój dzieci, poprawa kondycji fizycznej, aktywne spędzanie wolnego czasu, wszechstronne utanecznienie dzieci oraz prezentacja zdobytych umiejętności na pokazach i konkursach o randze ogólnopolskiej. Zespół łączy wspólna pasja do tańca.

Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 dla:

SMILE CREW 1 (5-6 lat) – czwartek: 16.30-17.30

SMILE CREW 2 (11-13 lat) – środa 18.00 – 19.00; piątek : 18.00 – 19.00

SMILE CREW 3 (8-11 lat) – wtorek: 17.30-18.30; czwartek: 17.30-18.30

SMILE CREW 4 (7-10 lat) – poniedziałek: 18.30 – 19.30, piątek: 17.00 – 18.00

SMILE CREW 5 (13-16 lat) – wtorek i czwartek; 18.30 – 19.30

Fot.: Karolina Słojewska