Sekcja Integracji Społecznej i Klub Nauczyciela

Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela mieści się przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Powstała w 2015 roku z wcielenia wcześniej działającego Klubu Nauczyciela w Sochaczewskim Centrum Kultury. Kierownikiem sekcji jest Teresa Kłujszo.

Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela ma charakter kulturalno – oświatowy. Współpracując z innymi instytucjami, aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców gminy i miasta Sochaczew, stwarzając tym samym możliwość do rozwoju zainteresowań sochaczewian z zakresu malarstwa, muzyki, śpiewu i szeroko pojętego rękodzieła. Ponadto zajmuje się organizacją wystaw, koncertów i turniejów szachowych. Służy również pomocą konsultacyjną z zakresu artystycznego, udostępniając tym samym zgromadzone materiały repertuarowe, bibliograficzne i metodyczne. Dysponuje pomieszczeniami do aranżacji imprez zleconych oraz tworzy różnorodne formy edukacji, takie jak kursy języków obcych. Przedsięwzięcia Sekcji Edukacji i Klubu Edukacji zaspokajają zarówno potrzeby kulturalne społeczeństwa, jaki i indywidualne zamiłowania środowiska oświatowego.

W Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela działają następujące sekcje:


Sekcja Szachowa

Sekcja Muzyczna 

Chór Nauczycielski VIVACE

Kreatywna Pracownia Rękodzieła