Chór nauczycielski Vivace

Chór Nauczycielski „Vivace” z Sochaczewa jest zespołem amatorskim, skupiającym nie tylko nauczycieli, ale też członków ich rodzin oraz miłośników pieśni chóralnej z innych środowisk z terenu miasta Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Od początku istnienia chór działa przy Klubie Nauczyciela w Sochaczewie, a został założony przez Prezesa Oddziału ZNP i Dyrektora Klubu Nauczyciela w Sochaczewie Panią Janinę Niedzielę. Jego korzenie sięgają działającego w latach 1988 – 2000 Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego. Od października 2000 roku, zreorganizowany Chór Nauczycielski rozpoczął swoją działalność, jako chór żeński 3-głosowy pod dyrygenturą Alicji Ozimek. Inauguracyjnym występem było spotkanie opłatkowe ZNP 15 grudnia 2000 roku. W 2001 roku podczas pobytu w Anglii z koncertami dla Polonii, chór nawiązał współpracę z angielskim kompozytorem Clivem M. Rogersem oraz męskimi chórami z Melton Mowbray, co zaowocowało kolejnym wyjazdem na koncerty w Anglii w 2002 roku oraz wieloma koncertami w Polsce, w kościołach warszawskich, w kościele w Trojanowie i w Niepokalanowie. Pod dyrekcją kompozytora oraz Pani dyrygent Alicji Ozimek połączone chóry wykonywały Mszę Millenijną. W pamięci chóru z tego okresu pozostanie też śpiew w czasie Mszy Świętej na Cmentarzu w Katyniu, w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie, koncert dla turystów w amfiteatrze zamkowym na Hradczanach w Pradze. W 2002 roku Chór Nauczycielski przyjął nazwę „Vivace”. Od października 2006 roku do lutego 2007 chórem dyrygował Andrzej Szewczyk i II dyrygent Magdalena Gibiec. Obecnie mieszkają daleko, ale dobrze pamiętamy ich życzliwość, uśmiech i cierpliwość. W tak krótkim czasie nauczyli nas tak wiele. W maju 2007 roku odeszła od nas zbyt wcześnie założycielka chóru, nieodżałowana Pani Janina Niedziela. Brak jej „matczynego serca” i talentów organizacyjnych długo jeszcze będziemy odczuwać. Prezesem od kilkunastu lat jest Anna Kazimierska. W marcu 2008 roku nastąpiła kolejna reorganizacja chóru i od tego czasu jest to chór mieszany 4-głosowy pod dyrygenturą Piotra Milczarka. Chór nadal znany jest z aktywnej działalności koncertowej na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym najbliższego środowiska, regionu oraz krajowych imprezach śpiewaczych. Pieśniami patriotycznymi, okolicznościowymi i sakralnymi uświetnia uroczystości miejskie, gminne i religijne oraz lokalne imprezy kulturalne. W konkursach i przeglądach, w których bierze udział, zajmuje czołowe miejsca. Chór rozwija się systematycznie podnosząc jednocześnie poziom artystycznego wykonawstwa.


kontakt:

Piotr Milczarek – koordynator Klubu Nauczyciela, dyrygent

tel. (46) 862-71-48; 603-316-389

mail: piotr.milczarek.sck@gmail.com


Jolanta Kawczyńska – kierownik Sekcji Integracji Społecznej i Klubu Nauczyciela

tel. 500-765-303

mail: jolanta.kawczynska.sck.20@gmail.com


Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Chóru Vivace —>  TUTAJ...