Chór nauczycielski Vivace

Chór Nauczycielski „Vivace” jest zespołem amatorskim, skupiającym nie tylko nauczycieli, ale też członków ich rodzin oraz miłośników pieśni chóralnej z innych środowisk z terenu miasta Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Chór został założony przez Prezesa Oddziału ZNP i Dyrektora Klubu Nauczyciela w Sochaczewie Panią Janinę Niedzielę. Jego korzenie sięgają działającego w latach 1988-2000 Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego. Od października 2000 roku, zreorganizowany Chór Nauczycielski rozpoczął swoją działalność, jako chór żeński 3-głosowy pod dyrygenturą Alicji Ozimek. W 2001 roku podczas pobytu w Anglii z koncertami dla Polonii, chór nawiązał współpracę z angielskim kompozytorem Clivem M. Rogersem oraz męskimi chórami z Melton Mowbray, co zaowocowało kolejnym wyjazdem na koncerty w Anglii w 2002 roku oraz wieloma koncertami w Polsce, w kościołach warszawskich, w kościele w Trojanowie i w Niepokalanowie. W pamięci chóru z tego okresu pozostanie też śpiew w czasie Mszy Świętej na Cmentarzu w Katyniu, w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie oraz koncert dla turystów w amfiteatrze zamkowym na Hradczanach w Pradze. W 2002 roku Chór Nauczycielski przyjął nazwę „Vivace”. Od października 2006 roku do lutego 2007 chórem dyrygował Andrzej Szewczyk i II dyrygent Magdalena Gibiec. W marcu 2008 roku nastąpiła kolejna reorganizacja chóru i od tego czasu jest to chór mieszany 4-głosowy pod dyrygenturą Piotra Milczarka. Chór nadal znany jest z aktywnej działalności koncertowej na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym najbliższego środowiska, regionu oraz krajowych imprezach śpiewaczych. Pieśniami patriotycznymi, okolicznościowymi i sakralnymi uświetnia uroczystości miejskie, gminne i religijne oraz lokalne imprezy kulturalne.

 

 

 


kontakt:

Piotr Milczarek – koordynator Klubu Nauczyciela, dyrygent

tel. (46) 862-71-48; 603-316-389

mail: piotr.milczarek.sck@gmail.com


Jolanta Kawczyńska – kierownik Sekcji Integracji, Klubu Nauczyciela i Piosenki Estradowej

tel. 500-765-303

mail: jolanta.kawczynska.sck.20@gmail.com


Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Chóru Vivace —>  TUTAJ...