O nas

Sochaczewskie Centrum Kultury (w skrócie SCK), którego dyrektorem jest p. Artur Komorowski powstało w sierpniu 2015 w wyniku połączenia dwóch instytucji – Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Klubu Nauczyciela, których siedziby znajdują się w naszym mieście. Połączenie tych dwóch dobrze znanych instytucji wiązało się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Miasta Sochaczew w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Sochaczewa w sferze kultury i uproszczenia struktur w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych.


Główna siedziba SCK mieści się przy ul. 15 Sierpnia 83, a ze względu na specyfikę naszego miasta położonego wzdłuż rzeki Bzury i w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z zasobów kulturalnych, oddano do użytku publicznego dodatkowo dwa obiekty znajdujące się w strategicznych punktach miasta znajdujących się przy ul. Chopina 101 oraz przy ul. Pr.R.Kaczorowskiego 5.


Sochaczewskie Centrum Kultury to miejsce, w którym opracowano wspólną, zupełnie nową politykę kultury, zgodną jednocześnie ze standardami ogólnopolskimi i międzynarodowymi. Nowa strategia korzystnie wpływa na wykorzystanie zasobów materialnych dwóch byłych instytucji oraz usprawniła organizację pracy merytorycznej instytucji.


Sochaczewskie Centrum Kultury oparte jest obecnie na pięciu głównych elementach, a podstawową działalnością instytucji jest praca w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnej, z której chętnie korzystają dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego:

  • Impresariat, którym kieruje p. Magdalena Franaszek-Niewiadomska
  • Sekcja Orkiestr, Zespołów i Produkcji artystycznych, którą zarządza p. Artur Komorowski
  • Sekcja Teatru, Estrady i Sztuk Pięknych, nad którą opiekę sprawuje p. Marta Wasilewska
  • Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela prowadzona przez p. Teresą Kłujszo
  • Sekcja Integracji Społecznej, którą zajmuje się p. Jolanta Kawczyńska

Przyjazna atmosfera, profesjonalizm, atrakcyjna oferta, niska cena, interesujące i nowatorskie projekty, otwartość na pomysły sochaczewskich twórców i wreszcie zmiana wizerunku naszej instytucji sprawia, że jest to nasza wspólna ostoja sztuki, do której wszystkich zapraszamy – zarówno tych, którzy pragną kształcić się pod okiem naszych instruktorów, jak i tych którzy chcą współpracować z nami i wspólnie realizować pomysły upowszechniającą sztukę.