O nas

Sochaczewskie Centrum Kultury (w skrócie SCK), powstało w sierpniu 2015 w wyniku połączenia dwóch instytucji – Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Klubu Nauczyciela, których siedziby znajdują się w naszym mieście. Połączenie tych dwóch, dobrze znanych, instytucji wiązało się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Miasta Sochaczew w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Sochaczewa w sferze kultury i uproszczenia struktur w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych. Główna siedziba SCK mieści się przy ul. 15 Sierpnia 83, a ze względu na specyfikę naszego miasta położonego wzdłuż rzeki Bzury i w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z zasobów kulturalnych, oddano do użytku publicznego dodatkowo dwa obiekty znajdujące się w strategicznych punktach miasta znajdujących się przy ul. F.Chopina 101 oraz przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Od 2021 roku Sochaczewskie Centrum Kultury posiada czwartą lokalizację – amfiteatr, mieszczący się przy ul. Podzamcze 6.


Dyrektorem Sochaczewskiego Centrum Kultury jest Artur Komorowski.


SCK to miejsce, w którym opracowano wspólną, zupełnie nową politykę kultury, zgodną jednocześnie ze standardami ogólnopolskimi i międzynarodowymi. Nowa strategia korzystnie wpłynęła na wykorzystanie zasobów materialnych dwóch byłych instytucji oraz usprawniła organizację pracy merytorycznej.


Podstawową działalnością Sochaczewskiego Centrum Kultury jest praca w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnej, z której chętnie korzystają dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. Przyjazna atmosfera, profesjonalizm, atrakcyjna oferta, interesujące i nowatorskie projekty oraz otwartość na pomysły sochaczewskich twórców sprawiają, że jest to nasza wspólna ostoja sztuki. Zapraszamy do niej wszystkich chętnych. Zarówno tych, którzy pragną kształcić się pod okiem naszych instruktorów, jak i tych, którzy chcą z nami współpracować i wspólnie realizować pomysły upowszechniającą sztukę.