Regulaminy organizacyjneOsoby biorące udział w zajęciach odbywających się w Sochaczewskim Centrum Kultury zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu, ustanowionego Zarządzeniem Dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury z dnia 1 września 2022 roku.


Ułatwienia dostępu