PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Osoby biorące udział w wydarzeniach kulturalnych ORAZ W ZAJĘCIACH odbywających się w Sochaczewskim Centrum Kultury zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania poniższych regulaminów: