Opłaty i deklaracje

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W SOCHACZEWSKIM CENTRUM KULTURY W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19


OPŁATY ZA ZAJĘCIA W SOCHACZEWSKIM CENTRUM KULTURY OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU


Zajęcia teatralne

Teatr MASKA: 50 zł/miesiąc

Dziecięcy Teatr Zabawy KONIK: 50 zł/miesiąc


Kreatywne warsztaty teatralne:

-Teatrzyk Lalkowy dla dzieci PAC-PAC: dzieci w wieku 4-6 lat: 80zł / m-c

-Teatrzyk Lalkowy dla dzieci PAC-PAC: dzieci w wieku 7-13 lat: 100zł /m-c


Zajęcia taneczne

Zespół Taneczny HIP-HOP: 80 zł/m-c przy współpracy ze Szkołą Tańca PASJONAT

Zespół Taneczny ABSTRAKT: 70 zł/miesiąc

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca FOLKLOREK: 50 zł/miesiąc (zajęcia raz w tygodniu 45min.)

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca FOLKLOREK: 60 zł/miesiąc (zajęcia raz w tygodniu 120 min.)


Zajęcia wokalne

Studio wokalne – zajęcia grupowe dla dzieci: 50 zł/miesiąc

Studio wokalne – zajęcia grupowe dla dorosłych: 60 zł/miesiąc

Klub Piosenki – zajęcia indywidualne: 60 zł/miesiąc

Nauka śpiewu klasycznego i rozrywkowego: 170 zł/m-c


Zajęcia plastyczne

Pracownia plastyczna dla dzieci PLASTEK: 50 zł/miesiąc (dzieci korzystają z własnych materiałów)

Pracownia plastyczna dla dorosłych PRZESTRZEŃ OTWARTA: 60 zł/miesiąc

Pracownia plastyczna dla dzieci WYTWÓRNIA: 50 zł/miesiąc (dzieci korzystają z własnych materiałów)

Kreatywna Pracownia Rękodzieła: 60 zł/miesiąc


Pracownia Produkcji Video: 80 zł/miesiąc


Zajęcia szachowe: 50 zł/miesiąc


Nauka gry na instrumentach (pianino, fortepian, akordeon, gitara, keyboard): 170 zł/miesiąc
Uwaga! Osoby powyżej 65 roku życia zwolnione są z opłat za zajęcia.


Honorujemy Sochaczewską Kartę Mieszkańca, gwarantującą 15% zniżki w opłatach za zajęcia z naszej oferty (nie dotyczy imprez zewnętrznych takich jak kabarety, spektakle, stand-up itp). W ramach Sochaczewskiej Karty Mieszkańca obowiązuje również zniżka Dużej Rodziny (troje dzieci i więcej), gwarantująca 50% zniżki w opłatach za zajęcia.DEKLARACJE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SOCHACZEWSKIM CENTRUM KULTURY W SEZONIE 2020/2021