Pracownia Plastyczna „Plastek”

Zapraszamy do rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci. Na naszych warsztatach pobudzamy wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych, uwrażliwiamy na piękno zjawisk przyrodniczych i społecznych, dostrzegamy formy oraz bogactwa barw w naturze, rozwijamy wyobraźnię i twórczą aktywności oraz ekspresję plastyczną dziecka dzięki pracy z różnymi materiałami plastycznymi. Pracujemy z masą papierową, masą solną, gipsem, bibułą, farbami, plastikiem, a także łączymy techniki wykorzystując recykling.

Ważna jest ocena wytworów plastycznych dzieci. Prace będą omawiane wspólnie z uczestnikami pracowni w trakcie oraz pod koniec zajęć. Ocenimy wszelkie dokonania plastyczne dzieci, ich pomysły i próby rozwiązań. Docenimy wysiłek, dążenie do celu oraz zmagania z opornym tworzywem. Pochwalimy właściwy wybór kolorów, staranność wykonania, ciekawy pomysł i spontaniczność w tworzeniu. Pozytywne opinie spotęgują starania dziecka oraz pobudzą wiarę we własne siły.

Będziemy organizowali systematycznie ekspozycje prac dzieci, weźmiemy udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, a także weźmiemy udział w akcjach “Lato w mieście” i “Zima w mieście”.

Plan naszej pracy powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz twórczością własną.

Zajęcia prowadzi artysta plastyk Monika Boruta-Sałacińska w poniedziałki, wtorki i środy. Kontakt: 509-744-545.