Pracownia Plastyczna Plastek

Zapraszamy dzieci do rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych w Pracowni Plastycznej „PLASTEK”. Zajęcia w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 prowadzi Monika Boruta – Sałacińska, artysta plastyk.


Na warsztatach pobudzamy wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych, uwrażliwiamy na piękno zjawisk przyrodniczych i społecznych, dostrzegamy formy oraz bogactwa barw w naturze, rozwijamy wyobraźnię i twórczą aktywności oraz ekspresję plastyczną dziecka dzięki pracy z różnymi materiałami plastycznymi. Pracujemy z masą papierową, masą solną, gipsem, bibułą, farbami, plastikiem, a także łączymy techniki wykorzystując recykling.


Ważna jest ocena wytworów plastycznych dzieci. Prace będą omawiane wspólnie z uczestnikami pracowni w trakcie oraz pod koniec zajęć. Ocenimy wszelkie dokonania plastyczne dzieci, ich pomysły i próby rozwiązań. Docenimy wysiłek, dążenie do celu oraz zmagania z opornym tworzywem. Pochwalimy właściwy wybór kolorów, staranność wykonania, ciekawy pomysł i spontaniczność w tworzeniu. Pozytywne opinie spotęgują starania dziecka oraz pobudzą wiarę we własne siły.


Systematycznie organizujemy ekspozycje prac dzieci, które wezmą udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych i w akcjach “Lato w mieście” i “Zima w mieście”. Plan działania Pracowni Plastycznej „Plastek” powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz twórczością własną.


Osoba do kontaktu: Monika Boruta-Sałacińska, tel. 509-744-545


Bliższe informacje w sekretariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, telefonicznie pod nr (46) 863-25-72 lub mailowo: sekretariat.chopina.sck@gmail.com

 

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SCK: 50 9283 0006 0000 1985 2000 0030
Szanowni rodzice/opiekunowie/uczestnicy zajęć, informujemy, że od dnia 1.12.2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Sochaczewskiego Centrum Kultury do celów dokonywania opłat za zajęcia.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup