Zajęcia wokalne

Zapraszamy dzieci od 6-tego roku życia, młodzież oraz dorosłych, wykazujących predyspozycje do śpiewania, talent wokalny a także chęć do systematycznej pracy.

Zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej.

Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu.

Piosenki w różnych stylach muzycznych, m.in.: pop, blues, soul, r&b, gospel, jazz.

Doskonałe warunki pracy – ćwiczenia odbywać się będą również z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym, w warunkach scenicznych, tak aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie.

Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych festynach.

Przygotowanie do udziału w castingach do programów telewizyjnych a dla zainteresowanych do egzaminów na wyższe uczelnie muzyczne w zakresie wokalistyki rozrywkowej w kraju i za granicą.

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzenie: Piotr Milczarek

Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury.