Mały Konkurs Recytatorski – online

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Małym Konkursie Recytatorskim o zasięgu gminno-miejskim. Konkurs przeprowadzony jest celem eliminacji do 41. Konkursu Recytatorskiego „WARSZAWSKA SYRENKA”. Tegoroczna edycja przebiega w formule online.


Konkurs skierowany jest do przedszkolaków (grupy 6-ciolatków) oraz uczniów szkół podstawowych (klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII).


Zadaniem uczestników jest przygotowanie wierszy/fragmentów prozy i przesłanie prezentacji utworów wraz z kartą zgłoszenia na adres: konkursy.sck@gmail.com w terminie do 19 kwietnia 2021 r, godz. 17.00.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalach Sochaczewskiego Centrum Kultury 23 kwietnia o godzinie 15.00 w formie protokołu i dyplomów do pobrania. Nagrody oraz papierowa wersja dyplomów zostanie przesłana zwycięzcom na wskazany w zgłoszeniu adres.


Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 15 i 16 maja 2021 r. Koncert laureatów przewidziany jest na 22 maja 2021 r.

More