Dziecięcy Teatr Zabawy KONIK

Dziecięcy Teatr Zabawy KONIK zaprasza na zajęcia w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101. Zajęcia prowadzi instruktor wokalny i teatralny SCK – Jolanta Kawczyńska. W programie przewidziane są małe historie z wyobraźni i baśni wspierane ruchem, słowem, rymem i rytmem. Jest to forma teatru dziecięcego oparta jest na teorii Jana Dormana, pedagoga i animatora. Zakłada odkrywanie przez dzieci ich predyspozycji i prawdziwych pasji. Przygotowuje dzieci na spotkanie z teatrem. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.


kontakt:
Jolanta Kawczyńska – kierownik Sekcji Integracji Społecznej i Klubu Nauczyciela, instruktor wokalny i teatralny

tel. 500-765-303, mail: jolanta.kawczynska.sck.20@gmail.com

 

Ułatwienia dostępu