Integracja i Klub Nauczyciela

Sekcja Integracji i Klubu Nauczyciela skupia wokół siebie seniorów, dzieci i młodzież. Jest to łączenie pokoleń w poszukiwaniu twórczej pasji. 


Kierownik: Jolanta Kawczyńska

kontakt: jolanta.kawczynska.sck.20@gmail.com  


Koordynator Klubu Nauczyciela: Piotr Milczarek

kontakt: piotr.milczarek.sck@gmail.com

tel. 603-316-389 

 Salonik Muzyczno-Literacki

Scena Seniora

Klub Piosenki

Dziecięcy Teatr Zabawy KONIK

Czas dla Seniora

Senioralny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej

Senioralna Biesiada Piosenki