Kolorowa Scena

Zajęcia grupy plastyczno – teatralnej „KOLOROWA SCENA” dla dzieci prowadzone są w każdy czwartek, w godzinach 18:00- 19:00.

Udział w zajęciach grupy plastyczno-teatralnej umożliwia emocjonalny rozwój młodego człowieka. To bardzo dobra metoda poznawania siebie, wyrabiania umiejętności wywoływania emocji oraz radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie i swoje umiejętności.

Głównym celem angażowania dzieci na zajęciach jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka; dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Od pierwszych godzin zajęć plastyczno-teatralnych dzieci poznają w dość przystępny sposób etapy powstawania teatru. Zajęcia odbywają się w formie zarówno  grupowej jak i indywidualnej.

W trakcje zajęć plastyczno – teatralnych tworzymy ciekawe pomysły na scenografię, a także wykonujemy prace tematyczne związane z różnymi świętami, takimi jak: Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc itp. Uczymy się także ról i wierszy, które prezentujemy na występach tj.: Jasełka, Koncert Walentynkowy, Koncert Religijny itp.

 

Zajęcia grupy plastyczno – teatralnej „KOLOROWA SCENA”

-rozwijają myślenie twórcze i abstrakcyjne,

-kształtują ekspresję plastyczną,

-zapoznają dzieci z jak największą liczbą technik plastycznych,

-zachęcają do poszukiwań własnej formy wyrazu dla przeżyć i doświadczeń,

-uczą znaczenia mimiki i gestu,

-pomagają przezwyciężyć strach i tremę,

-wzbogacają słownictwo i rozwijają pamięć,

-uczą logicznego opanowywania tekstu i interpretacji,

-wspierają spontaniczną, właściwą naturze dziecka, ekspresję poprzez zabawy dramowe,

-ćwiczą poprawność wymowy i prawidłowego oddechu.

Ułatwienia dostępu