Pracownia Ceramiki Majolika


Zapraszamy na zajęcia do Pracowni Ceramicznej MAJOLIKA, które odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101. Warsztaty ceramiczne prowadzone są przez Maję Ryż-Kobek – ceramika, pedagoga specjalnego oraz terapeutę integracji sensorycznej. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb oraz zdolności manualnych.
Ceramika – formą zabawy, twórczości i arteterapii


Uczestnictwo w zajęciach ceramicznych to spontaniczne wyrażanie siebie, zabawa, eksperymentowanie z tworzywem, jakim jest glina. Aktywność ta pobudza kreatywność i wyobraźnię, daje możliwość przeżycia samozadowolenia i poczucia sprawczości młodemu twórcy, gdy dostrzega on efekty pracy własnej. Zabawa z gliną daje zastrzyk pozytywnej energii, sprzyja relaksacji, pozwala na twórcze poszukiwanie rozwiązań. Kontakt z gliną angażuje zmysły i procesy poznawcze dziecka. Modelowanie z gliny usprawnia motorykę małą- doskonaląc zdolności manipulacyjne dłoni i palców. Umiejętności te przekładają się na zdolność pisania, sprawność posługiwania się przedmiotami codziennego użytku. W czasie zajęć młodzi twórcy poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, nauczą się technik lepienia i zdobienia.


Zajęcia w Pracowni Ceramicznej Majolika odbywają się w piątki, z podziałem na grupy:
* GRUPA I: od godz. 16:00 do godz. 17.30
* GRUPA II: od godz. 17:30 do godz. 19.00


Bliższe informacje w sekretariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, telefonicznie pod nr (46) 863-25-72 lub mailowo:
sekretariat.chopina.sck@gmail.com


Fot. Iza Strzelecka