Pracownia Plastyczna Plastek

Pracownia plastyczna “PLASTEK” zaprasza dzieci do rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych. Zajęcia w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, prowadzi Monika Boruta – Sałacińska, artysta plastyk.

Na warsztatach pobudzamy wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych, uwrażliwiamy na piękno zjawisk przyrodniczych i społecznych, dostrzegamy formy oraz bogactwa barw w naturze, rozwijamy wyobraźnię i twórczą aktywności oraz ekspresję plastyczną dziecka dzięki pracy z różnymi materiałami plastycznymi. Pracujemy z masą papierową, masą solną, gipsem, bibułą, farbami, plastikiem, a także łączymy techniki wykorzystując recykling.

Ważna jest ocena wytworów plastycznych dzieci. Prace będą omawiane wspólnie z uczestnikami pracowni w trakcie oraz pod koniec zajęć. Ocenimy wszelkie dokonania plastyczne dzieci, ich pomysły i próby rozwiązań. Docenimy wysiłek, dążenie do celu oraz zmagania z opornym tworzywem. Pochwalimy właściwy wybór kolorów, staranność wykonania, ciekawy pomysł i spontaniczność w tworzeniu. Pozytywne opinie spotęgują starania dziecka oraz pobudzą wiarę we własne siły. Systematycznie organizujemy ekspozycje prac dzieci, które biorą udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w letnich i zimowych warsztatach artystycznych. Plan działania Pracowni Plastycznej “Plastek” powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz twórczością własną.

 

Kontakt: Monika Boruta-Sałacińska, tel. 509-744-545

 

Bliższe informacje w sekretariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, telefonicznie pod nr (46) 863-25-72 lub mailowo: sekretariat.chopina@sck.sochaczew.pl

 Fot. Iza Strzelecka

Ułatwienia dostępu