Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej

Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej powstał 18 października 2000 r. Jego korzenie sięgają działającego w latach 1988 – 2000 Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego. Współzałożycielem Chóru TŚZS oraz jego pierwszym dyrygentem był Czesław Cieślak. W lutym 2012 roku funkcję tę objęła Ewa Szałapska. W mijającym piętnastoleciu w czterogłosowym chórze łącznie śpiewało 87 osób. Obecny skład liczy 45 chórzystów.

Chór Towarzystwa Śpiewaczego prowadzi ożywioną działalność koncertową. Jego dotychczasowy dorobek artystyczny to ponad 350 występów, podczas których prezentował różnorodny i wartościowy repertuar. Tradycją zespołu stało się muzyczne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada oraz innych uroczystościach lokalnych.

Chór śpiewał podczas wielu ważnych wydarzeń w życiu Diecezji Łowickiej, w tym na I Kongresie Eucharystycznym, koronacjach obrazów, konsekracjach kościołów i doniosłych jubileuszach. Wielokrotnie uroczystości religijne transmitowane były przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Każdego roku chór koncertuje w ulubionym repertuarze kolędowym.

Przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu w działalności Towarzystwa jest organizowanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury (obecnie Sochaczewskim Centrum Kultury) „Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą”.

Chór TŚZS dwukrotnie reprezentował Sochaczew w Melton Mowbray w Wielkiej Brytanii w ramach współpracy miast bliźniaczych. Przez cały okres istnienia stowarzyszenie jest wspierane przez władze i instytucje samorządowe. Korzysta również z pomocy sympatyków chóru i życzliwości sponsorów.

TŚZS za swoją działalność artystyczną wyróżnione zostało przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, a przez Zarząd Główny PZChiO Brązową Odznaką Honorową.
O tym, jak wielu sympatyków ma Chór, świadczy zbiorowy tytuł „Sochaczewianina Roku 2007” przyznany dyrygentowi Czesławowi Cieślakowi i TŚZS głosami czytelników „Ziemi Sochaczewskiej”.

Jeśli ktoś chciałby śpiewać w naszym chórze, zapraszamy do uczestnictwa w próbach.

Strona internetowa Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej znajduje się pod tym adresem: LINK.

...

Ułatwienia dostępu