Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Folklorek

„Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca FOLKLOREK” się nazywa,
gdzie śpiew i taniec wszystkich porywa,
a muzyka na skrzypcach przygrywa.
Tradycje, zwyczaje – to pokazujemy,
i piękne stroje sobie szyjemy.
Kapelusz z piórkiem, na szyi korale
i nikt tu nie nudzi się wcale.
Folklor i zabawa to fajna sprawa,
więc dołącz do nas
i spędzaj miło czas wśród nas”


Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „FOLKLOREK”
 działa w placówce przy ul. 15 Sierpnia 83 od jesieni 2014 roku. Autorski program artystyczny stworzyła Katarzyna Proch. Początkowo na warsztaty uczęszczało kilkanaście osób, z czasem jednak grupa się rozrosła i w tej chwili liczy około 70 dzieci w wieku od 4 do 15 lat, które zostały podzielone na trzy grupy wiekowe. Program został stworzony w celu nauczania dzieci i młodzieży tańców ludowych z różnych regionów Polski i tańców narodowych. Podczas prób dzieci uczą się też sztuki śpiewu i staropolskich zabaw ludowych. To na tych zajęciach wycinają hołubce, cwałują, śpiewają gwarą ludową, wydają okrzyki i piski pełne radości.


Działaniem stworzonego projektu jest pielęgnacja, rozwijanie i krzewienie lokalnych tradycji kulturowych, integracja dzieci i młodzieży, urozmaicanie imprez jak również to, aby te tradycje i kultura zachowały się na dalsze lata i zostały ocalone od zapomnienia dla następnych pokoleń. Przygotowane podczas zajęć dynamiczne choreografie prezentowane są podczas imprez i festiwali.

Zajęcia w ramach Dziecięcego – Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek” prowadzą mgr Katarzyna Proch – instruktor tańca ludowego, muzyk, instrumentalista, pedagog i mgr Kinga Przybylska – instruktor wokalny, muzyk, instrumentalista, pedagog.


Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83.


Kontakt i informacje telefonicznie pod nr: 730 – 969 – 998

Oficjalny fanpage FOLKLORKU na Facebooku dostępny jest pod tym LINKIEM

Fot. Iza Strzelecka