Studio piosenki

Zapraszamy dzieci od 6-tego roku życia, młodzież oraz dorosłych, wykazujących predyspozycje wokalne oraz chęć do systematycznej pracy do Studia Wokalnego, którego opiekunem jest Piotr Milczarek – instruktor, dyrygent chóralny i orkiestrowy, muzyk i wodzirej. Grupowe i indywidualne zajęcia wokalne odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Pr.R.Kaczorowskiego 5.


Podczas spotkań w Studiu Piosenki, podopieczni pracują z instruktorem nad emisją głosu, ulepszając jednocześnie swą dykcję, recytację, ucząc się interpretacji piosenki i ruchu scenicznego. Tutaj od pierwszych zajęć trwa praca nad doborem ciekawego repertuaru, zróżnicowanego pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Najczęściej odbywa się to podczas indywidualnych lekcji z Piotrem, ale zdarzają się także spotkania i w grupach. Jest to dobry sposób na łatwiejsze przekazanie uczniom, wiedzy instruktora.


Ćwiczenia odbywają się w kameralnej salce muzycznej, gdzie przygotowuje się materiał wokalny oraz w warunkach scenicznych, z użyciem mikrofonu i profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie. Dzięki ciężkiej pracy podczas zajęć, uczestnicy mają coraz doskonalszą technikę wokalną, co skutkuje większą śmiałością do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych festynach. Wielu z podopiecznych Piotra Milczarka po profesjonalnym przygotowaniu wokalnym zgłosiło się do udziału w castingach do programów telewizyjnych, a dla zainteresowanych dalszym rozwojem , bardziej zawodowym, do egzaminów na wyższe uczelnie muzyczne w zakresie wokalistyki rozrywkowej w kraju i za granicą.


Bliższe informacje w Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Pr.R.Kaczorowskiego 5, telefonicznie pod nr. (46) 862-71-48 lub mailowo: teresa.klujszo.sck@gmail.com

 

piotr-milczarek

Fot. Krystyna Bogdańska

...