Studio wokalne

Zapraszamy dzieci od 6-tego roku życia i młodzież, wykazujących predyspozycje do śpiewania, talent wokalny, a także chęć do systematycznej pracy, na zajęcia w Studiu Wokalnym prowadzonym przez Piotra Milczarka. Zajęcia odbywają się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Fryderyka Chopina 101  oraz w Klubie Nauczyciela przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5.

Podczas spotkań w Studiu Piosenki, podopieczni pracują z instruktorem nad emisją głosu, ulepszając jednocześnie swą dykcję, recytację, ucząc się interpretacji piosenki i ruchu scenicznego. Tutaj od pierwszych zajęć trwa praca nad doborem ciekawego repertuaru, zróżnicowanego pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Najczęściej odbywa się to podczas indywidualnych lekcji, ale zdarzają się także spotkania w grupach. Jest to dobry sposób na łatwiejsze przekazanie uczniom, wiedzy instruktora.

Ćwiczenia odbywają się w kameralnej salce muzycznej, gdzie przygotowywany jest materiał wokalny oraz w warunkach scenicznych, z użyciem mikrofonu i profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej, oraz potrzebnego doświadczenia na scenie lub estradzie. Dzięki ciężkiej pracy podczas zajęć, uczestnicy mają coraz doskonalszą technikę wokalną, co skutkuje większą śmiałością do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych festynach. Wielu z nich po profesjonalnym przygotowaniu wokalnym, zgłosiło się do udziału w castingach do programów telewizyjnych oraz przystąpiło do egzaminów na wyższe uczelnie muzyczne w zakresie wokalistyki rozrywkowej.


kontakt:
Piotr Milczarek – instruktor wokalny, koordynator Klubu Nauczyciela

tel. (46) 862-71-48, 603-316-389; mail: piotr.milczarek@sck.sochaczew.pl


Jolanta Kawczyńska – kierownik Sekcji Integracji, Klubu Nauczyciela i Piosenki Estradowej

tel. (46) 862-71-48, mail: jola.kawczynska@sck.sochaczew.plFot. Iza Strzelecka


Ułatwienia dostępu