Podaj Dalej – „Taniec” Teatru Maska w Warszawie

Sochaczewska młodzież z Teatru Maska, działającego w Sochaczewskim Centrum Kultury od pięciu lat, bierze czynny udział w projekcie PODAJ DALEJ we współpracy ze Stowarzyszenie Sztuka Nowa. W tym roku projekt „Podaj Dalej”, odbędzie się pod hasłem TANIEC i prowadzony będzie przez Dawid Żakowski (SCK), Agata Życzkowska (Hoteloko Movmentmakers) oraz Ewelina Sobieraj – tancerkę i choreografkę pochodzącą z Sochaczewa.

Trzy grupy młodzieżowe – jedna z Sochaczewa i dwie z Warszawy, pod okiem doświadczonych artystów pracują nad wspólnym spektaklem, który zaprezentowany zostanie 30 maja o godz. 19.00 w Mazowiecki Instytut Kultury ul. Elektoralna 12 w Warszawie w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Głównym punktem zainteresowania będzie taniec i różnorodne techniki ekspresji cielesnej i ruchowej w odniesieniu do literatury, popkultury i cyberartu.

Partnerami w projekcie są SCK, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, Fundacja Rozwoju Teatru ‚NOWA FALA’, Centrum Lubelska 30/32.

Spotkania młodzieży odbywają się w Sochaczewie i w Warszawie, co stanowi dodatkowy element wymiany kultury środowiskowej i pokaże elementy lokalne, wpływające na kształtowanie się wewnętrznej osobistej ekspresji młodych artystów.


More