XXVI Konkurs Plastyczny Plastek

Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 zaprasza w czwartek 6 czerwca o godz. 12.00 do Galerii Trakt w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 na rozstrzygnięcie XXVI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Plastek” połączone z uroczystym otwarciem wystawy prac konkursowych. Tytuł tegorocznego konkursu to: „Zwierzęta i ich rodziny”. Zapraszamy dzieci i młodzież do zobrazowania tego, jak żyją zwierzątka z rodzinami.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

Kategoria I: Przedszkola i klasy zerowe (przedszkolne i szkolne)

Kategoria II: Klasy od I do III

Kategoria III: Klasy od IV do VI


Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych za I, II i III miejsce. Jury przyzna także wyróżnienia.


Termin dostarczenia prac do 31 maja 2019 r. (piątek) na adres:

Sochaczewskie Centrum Kultury

ul. Chopina 101

96-500 Sochaczew

tel. (46) 863-25-72

sekretariat.chopina.sck@gmail.com


Informacje na facebooku: TUTAJ

More