Międzynarodowy Festiwal Teatralny Unity – Laboratoria “Eco Campus”

Międzynarodowe Laboratoria Ruchu i Tańca w Przestrzeni Publicznej „Eco Campus” są realizowane w ramach „change /project”. Skoncentrują się na poszukiwaniu demokratycznych wzorców pracy w obszarze sztuk performatywnych w ogólnej koncepcji ekologii jako stylu życia jednostki i społeczeństwa. Laboratoria odbędą się dniach 20.08.-1.09.2019 w Sochaczewie (Centrum Kultury w Sochaczewie) w ramach UNITY Międzynarodowy Festiwal Teatralny.


Artyści prowadzący:

Jana Ryslava (CZ), Kat Rampackova (SK), Viktória Makra (HU), Maciej Tomaszewski (PL), Ewelina Sobieraj (PL), Dawid Żakowski (PL)

Artyści rezydenci:

Gergő Lukács, Felicity Starkey, Júlia Manka Szirtes, Réka Pável, Kozma Zsófi Rebeka, Anička LabatTímea Szalontay, Andrea Tusimova, Anna Mária Trávničková, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Paweł MandziewskiDaria Dudek, Marysia Fornalska, Paula SzewczykZuzia Mikołajczyk, Paweł ZatorskiKacper Kalota, Michał Klin, Ula Jagielska, Dawid Osiński, Oliwia Białas, Mateusz Nguyen, Daria Mazippus


Laboratoria poświęcone są pogłębionej praktyce technik ruchowych, tanecznych i performatywnych. Artyści będą eksplorować różne strategie ruchowe w przestrzeni publicznej i naturalnej. Na podstawie osobistych doświadczeń i inspiracji związanych z różnymi przestrzeniami publicznymi artyści będą rozwijać akcje, które zbudują finałowy spektakl „River Show”. Spektakl przygotowany przez międzynarodowy zespół artystów w reżyserii Dawida Żakowskiego zaprezentowany zostanie 30 czerwca o godz. 20.00 na Bulwarach nad Bzurą podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Unity w Sochaczewie.


Idea “rzeki”, “przepływu” jest kluczowym zagadnieniem dla Międzynarodowych Laboratoriów Ruchu i Tańca „Eco Campus”. Odnosi się bezpośrednio do zagadnień współczesnej demokracji i jej wpływu na sztuki performatywne, badających zarówno organikę ruchu, jak i stany skupienia, oraz przepływ energii poprzez ciało performatywne.


Fot. Iza Strzelecka


21.08.2019

Sesja poranna z Eweliną Sobieraj

Sesja popołudniowa z Maciejem Tomaszewskim.

Sesja wieczorna, którą poprowadziła Jana Ryslava

Dzień 2.

22.08.2019

Sesja popołudniowa, którą poprowadziła Victoria MakraDzień 3.23.08.2019

Laboratoria na terenie parku w Żelazowej Woli poprowadzili: Jana Ryslava i Maciej Tomaszewski

Projekt jest jest współfinansowany przez Miasto Sochaczew i przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach Visegrad Grants ze środków International Visegrad Fund.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Sztuka Nowa, Sochaczewskie Centrum Kultury
Partnerzy: Cooltour Ostrava, PST – Priestor Súčasného Tanca, Košice, Ziggurat Project, Camerata Mazovia, Teatr Maska Sochaczew, Abstrakt Sochaczew i Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie——————————————————————————————————————–


International Laboratories of Movement and Dance in Public Space “Eco Campus” are part of the “change /project”. The Laboratories will focus on the search for democratic patterns of artistic work in general concept of ecology as a style of life for an artists and a person. The goal of laboratories is to share and exchange strategies for democratic work in the field of performative arts. The laboratories will be held between 20.08.-01.09.2019 in Sochaczew, Poland (Cultural Center in Sochaczew, address: 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew, Poland, 60 km from Warsaw)


Leading Artists: Jan Ryslava (CZ), Kat Rampackova (SK), Viktória Makra (HU), Maciej Tomaszewski (PL), Ewelina Sobieraj (PL), Dawid Żakowski (PL)


Artists in residency: Gergő Lukács, Felicity Starkey, Júlia Szirtes, Réka Pável, Zsófi Kozma, Anička Labat, Tímea Szalontayová, Andrea Tusimova, Anna Mária Trávničková, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Paweł Mandziewski, Daria Dudek, Marysia Fornalska, Paula Szewczyk, Zuzia Mikołajczyk, Paweł Zatorski, Kacper Kalota, Michał Klin, Urszula Jagielska, Dawid Osiński, Oliwia Białas, Mateusz Nguyen, Daria Matippus


The laboratories are dedicated for the practice various dance, movement and performative techniques. Artists will explore physical strategies in public and natural spaces.
Based on personal experiences and inspirations related to different out-door spaces, artists will develop actions that will be included in the final performance “River Show”.
Performance of international group of artists directed by Dawid Żakowski will be presented on June 30 at 20.00 at Boulevards over Bzura river during UNITY International Theater Festival in Sochaczew.


The river is the core idea of International Laboratories of Movement and Dance Eco Campus
It refers directly to the issues of modern democracy and its implication in contemporary performative techniques, examining both the organics of the movement, the states of concentration and the flow of energy through the performative body.


The Project is co-finansed by The Municipality of Sochaczew and by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


Organizers: The Association Sztuka Nowa, Sochaczewskie Cultural Centre
Partners: Cooltour Ostrava, PST – Priestor Súčasného Tanca, Ziggurat Project, Camerata Mazovia, Teatr Maska Sochaczew, Abstract Dance Group, Audiovisial Experiments Laboratory, Music School of the first and second stage in the name of Fryderyk Chopin in Sochaczew.
Pokaż mniej

More

Ułatwienia dostępu