VII Seniorów Kolędowanie

“Seniorów Kolędowanie” w Sochaczewskim Centrum Kultury to już tradycja. 23 stycznia na sali widowiskowej w SCK w Boryszewie po raz siódmy w świątecznym repertuarze zaprezentowały się zespoły senioralne. W tym roku usłyszeliśmy piękne kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne, w wykonaniu 9 grup wokalnych. Zaśpiewali: “Scena Seniora” z Sochaczewskiego Centrum Kultury i Zespół Wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone przez p. Jolantę Kawczyńską, Zespół Wokalny “Dens Babki” prowadzony przez p. Mariusza Chabra, Zespół “Iłowiacy” prowadzony przez p. Tomasza Romanowskiego, debiutujący na scenie Zespół Wokalny “Czas na nas” z Koła Gospodyń Wiejskich w Iłowie prowadzony przez p. Małgorzatę Czubiel oraz zespoly prowadzone przez p. Arkadiusza Mamcarza – Zespół Spiewaczy “Cantabile” z Nowej Suchej, Zespół Wokalny “Srebrne Nutki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Zespół Wokalny “Iwa” działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie i Zespół Wokalny Stowarzyszenia “Włókienko”. Blisko trzygodzinne kolędowanie upłynęło w przyjaznej, ciepłej atmosferze. Również za sprawą prowadzących wydarzenie – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwigi Urbaniak i Danuty Kłos, które w poetycki sposób zapowiadały kolejne występy. Wszystkie grupy wokalne uhonorowane zostały pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Wręczali je zastępca burmistrza miasta Marek Fergiński, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Niewiadomska-Kocik oraz Magdalena Franaszek Niewiadomska – kierownik impresariatu SCK.


Fot. Iza Strzelecka


Szersza fotorelacja dostępna TUTAJMore