Młodzi Kulturożercy na nowo odkryli “Pana Tadeusza”

5 lutego w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie odbyła się kolejna odsłona projektu „Młodzi Kulturożercy”. Projekt, do którego przystąpił Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, skierowany jest do widzów w wieku szkolnym. Zakłada cykl spotkań ze sztuką, wpisujących się w zakres nauczania wiedzy o kulturze (WOK) oraz poszerzenia wiedzy młodych ludzi o nowe teksty kultury. Głównym celem projektu jest zapoznanie „młodych kulturożerców” z różnymi formami mediów kultury (słowo mówione, pismo, utwór muzyczny, obraz malarski, fotografia, film, spektakl teatralny) oraz uświadomienie istnienia związków pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Zamierzeniem jest ukształtowanie młodych, świadomych uczestników życia kulturalnego poprzez różnorodne formy kontaktu ze sztuką: odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo i animacja.


Tym razem uczniowie wzięli udział w wydarzeniu kulturalnym, pt. „Pan Tadeusz na nowo odkryty”, podczas którego zobaczyli pierwszą, dokończoną w historii kinematografii polskiej, unikatową ekranizację epopei narodowej „Pan Tadeusz” z 1928 r., wchodzącą w kanon lektur obowiązkowych. Ten wyjątkowy film niemy wyświetlony został do specjalnie przygotowanej przez orkiestrę kameralną „Camerata Mazovia” ilustracji muzycznej z utworami m.in. Czajkowskiego czy Moniuszki. Uczniów w świat muzyki filmowej wprowadziła kierownik impresariatu Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdalena Franaszek-Niewiadomska, która opowiedziała o orkiestrze kameralnej Camerata Mazovia, przygotowaniach muzyki do filmu i o utworach, które zagrała orkiestra, tj.: „Serenada” Piotra Czajkowskiego czy „Suita z czasów Holberga” Edwarda Grieg’a. Prezentacja filmu została poprzedzona również interesującą prelekcją, którą przygotowały uczennice ZSKP w Sochaczewie: Wiktoria Fabisiak i Aleksandra Rozmarynowska pod opieką nauczycielki języka polskiego Alicji Pawlak. Film niemy zmusił do dyskusji nad zmieniającą się rolą i rozwojem kinematografii na przestrzeni ubiegłego stulecia, a także przedstawił epopeję narodową w nowym świetle.

Szkole, nauczycielom i uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w projekt, który będziemy w kolejnych miesiącach wspólnie rozwijać.


Tekst: Anna Wolińska


Foto. T. Ertman

More

Ułatwienia dostępu