Kurs pisania ikon – Mandylion – Święte Oblicze

W sobotę 2 października w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego rozpoczął się kurs pisania ikon “Mandylion – Święte Oblicze”. Było to pierwsze z cyklu pięciu spotkań, które prowadzi ikonograf, pedagog Elżbieta Maciątkiewicz.


Na warsztatowo – teoretycznych zajęciach, uczestnicy kursu poznają tajniki tworzenia ikon. Głównie od strony praktycznej, choć nie brakuje również odniesień do fachowej literatury. W trakcie pierwszego spotkania sporządzone zostały prorysy, na kalki ze szkicami nakładane były pigmenty, by można było je później odbić na czerpanym papierze. Przybliżona została również symbolika kolorów w ikonografii. Kolejnym etapem było malowanie.


Do pisania ikon nie są konieczne umiejętności plastyczne. Dużo ważniejsza jest potrzeba modlitwy i spotkania sacrum – mówi prowadząca kurs Elżbieta Maciątkiewicz – Równie ważna jest intencja, która nam towarzyszy w procesie pisania ikon.


Kolejne zajęcia odbędą się 16 października. Tym razem uczestnicy kursu będą pracować z drewnem. Własnoręcznie przygotują podobrazia, które stanowią punkt wyjściowy do dalszej pracy twórczej.


Tekst i zdjęcia: Iza StrzeleckaMore