Dzień Seniora w Sochaczewskim Centrum Kultury

16 listopada w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie świętowany był Dzień Seniora. Na sali widowiskowej zgromadzili się seniorzy i zaproszeni goście, którzy wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień. Miniony rok działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sochaczewie podsumowała prezes Maria Sadowska. Obecnym na sali seniorom serdeczne życzenia złożył burmistrz miasta Sochaczew Piotr Osiecki. Były też podarunki od dzieci z sochaczewskich przedszkoli. Maluchy z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy oraz Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przygotowały piękne, specjalnie na tę okazję przygotowane, programy artystyczne. Ich wierszyki i piosenki zachwyciły senioralną publiczność. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania, do którego zachęciła Scena Seniora pod kierunkiem Jolanty Kawczyńskiej i Zespół Śpiewaczy Cantabile prowadzony przez Arkadiusza Mamcarza. Zespoły przygotowały krótkie występy wokalne, które były wstępem do dalszej zabawy.

More