Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej “Zlot FOLK”

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Ludowej “Zlot FOLK”, który odbędzie się 21 października od godz. 9.00 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83. Konkurs skierowany jest do zespołów (od 3 osób wzwyż) z terenu powiatu sochaczewskiego. Prezentacja konkursowa powinna bazować na twórczości ludowej. Zespoły mogą prezentować śpiew, taniec, zabawy, obrzędy, zwyczaje czy wyliczanki ludowe.


Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą mailową na adres zlotfolk.sck@gmail.com wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami zawartymi w regulaminie.


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 14 października 2022 roku.


Koordynatorami konkursu są Katarzyna Proch i Kinga Przybylska instruktorki Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek”.


More