Zakup strojów dla zespołu “Folklorek”

Nazwa zadania: Zakup strojów dla Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek”

Zleceniobiorca: Sochaczewskie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania: 37 000,00 zł
Została przyznana w ramach umowy Nr 38/2023/NCK/EPM dotycząca dofinansowania
zadania w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023 ze środków finansowych Narodowego
Centrum Kultury

Całkowity koszt zadania: 39 100,00 zł

Cel zadania: Zakup 12 strojów łowickich i elementów strojów krakowskich (10 spódnic) dla Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca “Folklorek”. Zespół działa w Sochaczewie od 2013 roku, a od 2015 roku przy Sochaczewskim Centrum Kultury. Kultywuje tradycje ludowe poprzez prezentacje tańców, piosenek, przyśpiewek i obrzędów różnych regionów Polski. Celem realizacji zamierzonego zadania jest wzmacnianie tożsamości kulturowej i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Szerzenie polskiej kultury ludowej na terenie powiatu sochaczewskiego oraz możliwość prezentacji zespołu na terenie polski i poza jej granicami. Zakup strojów umożliwi barwną prezentację Dziecięco- Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca FOLKLOREK na ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach ludowych. Pełny ubiór sceniczny przyciągnie również szersze grono odbiorców oraz wzbudzi większe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży polskim folklorem.


More

Ułatwienia dostępu