Wyniki konkursu “Trzy żywioły – Ziemia”

W Powiatowym konkursie fotograficznym “Trzy żywioły. Ziemia” wzięło udział 16 uczestników którzy zgłosili łącznie 45 prac w trzech kategoriach:


Kategoria I (wiek: 10-14 lat) – 17 fotografii

Kategoria II (wiek 15-18 lat) – 6 fotografii

Kategoria III (wiek: 18+) – 22 fotografie


Komisja w składzie:

-Iza Strzelecka – dziennikarz

-Sebastian Stępień – redaktor dwutygodnika Ziemia Sochaczewska

-Magdalena Franaszek-Niewiadomska – kierownik Impresariatu Sochaczewskiego Centrum Kultury

podkreśla, że wszystkie prace były estetyczne i zgodne z tematyką konkursu.  


Podczas oceny Jury zwracało uwagę przede wszystkim na wyraz artystyczny fotografii, precyzję i estetykę wykonanych zdjęć oraz pomysłowość ujęcia tematu. Wybrane zostały prace, które są nieszablonowe, oryginalne i kreatywne.


Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria I (wiek: 10 – 14 lat)

NAGRODA

Emilia Gołębiewska

WYRÓŻNIENIE

Natalia Tomaszewska
Kategoria II (wiek: 15- 18 lat)

NAGRODA

Julia Dyba
Kategoria III (wiek 18+)

Nagrody nie przyznano

WYRÓŻNIENIA:

Klaudia Brodowska

Wojciech Grzegorz Domagała

Sylwia Kozioł


Nagrodzone fotografie można obejrzeć fanpage’u SCK na Facebooku —> More

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%