Powiatowy Konkurs Fotograficzny – Trzy żywioły#Woda

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Trzy żywioły#Woda”. Zadaniem uczestników jest uchwycenie na fotografii piękna żywiołu wody. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 sierpnia 2023 roku.

Fotografie w formie cyfrowej należy wysłać drogą elektroniczną na adres: konkursy.sck@gmail.com

W tytule maila należy wpisać tytuł konkursu: TRZY ŻYWIOŁY#WODA. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 fotografie. Zdjęcia powinny być dobrej jakości. Sugerowany format fotografii: jpg o wymiarach minimalnych 1200×1600 pikseli, w plikach nieprzekraczających 2MB, rozdzielczość 300 DPI. Do maila należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i podpisaną klauzulę rodo (brak załączników unieważnia udział w konkursie).

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – wiek uczestników: 10-14 lat

Kategoria II – wiek uczestników: 15-18 lat

Kategoria III – wiek uczestników: 18+


W każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie nagroda główna. Jury może również przyznać wyróżnienia. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową.


Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz na profilu SCK na Facebooku 30 sierpnia 2023 roku. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną opublikowane w postaci zbiorczej prezentacji na fanpage’u SCK na Facebooku.

More