Kurs pisania ikon – “Mandylion – Święte Oblicze”

12 marca w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu pisania ikon “Mandylion – Święte Oblicze”. Zajęcia odbywają się w soboty, przewidziany jest cykl 6 spotkań warsztatowych. Uczestnicy kursu poznają tajniki pisania ikon i poznają od strony praktycznej poszczególne etapy powstawania sakralnych obrazów. Zajęcia prowadzi Elżbieta Maciątkiewicz – pedagog, ikonograf.

More