Plastyczny Konkurs Wielkanocny – zgłoszenia

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Plastycznym Konkursie Wielkanocnym. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby świątecznej i/lub kartki wielkanocnej, ilustrującej tekst pieśni dołączony w regulaminie konkursu.


Prace należy dostarczyć do Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 w terminie do 29 marca. Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę: dane autora (imię i nazwisko, klasa i wiek, adres placówki, opiekun, telefon kontaktowy).

    

W konkursie przyznana zostanie Nagroda Grand Prix (Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna), nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Laureaci o wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 kwietnia o godz. 13.00 w Galerii TRAKT w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101.More

Ułatwienia dostępu