Nabór dzieci do Teatru “MASKA”

31 marca w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie odbył się nabór do młodszej grupy Teatru Młodych Twórców “Maska”. W spotkaniu wzięło udział kilkanaścioro dzieci. Reżyser Dawid Żakowski przybliżył uczestnikom różne techniki teatru ruchu, które są praktykowane podczas zajęć teatralnych. Dzieci były zachwycone nowo poznanymi formami żywej ekspresji i wyrażania emocji poprzez własne ciało. Pierwsze spotkanie odbyło się przy wsparciu przedstawicielek starszej grupy “Maski” – Julii Duplickiej i Kamili Borysiak. Kolejne zajęcia odbywać się będą cyklicznie, w piątki w godz. 16.00 – 18.00. Bliższe informacje telefonicznie pod numerem: 46/863-07-68.

R
More