KONKURSY

Zapraszamy do udziału w odbywających się cyklicznie w Sochaczewskim Centrum Kultury konkursach, przeglądach i festiwalach.


Powiatowy Plastyczny Konkurs “PLASTEK”

Konkurs skierowany do uzdolnionych plastycznie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Każda edycja ma określony temat, w ramach którego uczestnicy przygotowują prace plastyczne, poddawane ocenie jury. Wyróżnione i nagrodzone prace prezentowane są na wystawie w Galerii TRAKT.

.

Sochaczewski Festiwal Teatralny SPAT

Festiwal skierowany do miłośników teatru z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jego głównym celem jest przedstawienie autorskich spektakli przez młode pokolenie, integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego oraz wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami. Festiwal oparty jest na dialogu między widzem a aktorem, w którym głównym tematem są sprawy ważne dla młodego człowieka.

Edycja 2016 

Edycja 2019

.

Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Wakacyjnej CHODACZEK

Przegląd skierowany do młodzieży oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mogą wziąć w nim udział soliści i zespoły wokalne. Ich zadaniem jest wykonanie na scenie jednej piosenki w języku polskim. Celem konkursu jest integracja środowisk szkolnych oraz przedszkolnych poprzez popularyzowanie piosenek żeglarskich, harcerskich, turystycznych i ludowych. Konkurs ma także na celu promowanie młodych talentów. Oceniane są walory głosowe, interpretacja, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
Edycja 2016

Edycja 2019

 

Wiosenne Spotkania Taneczne

Konkurs skierowany do młodzieży i dzieci, które lubią tańczyć i chcą zaprezentować się na profesjonalnej scenie przed publicznością. Wydarzenie ma na celu popularyzację różnych form tanecznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką oraz propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

.

OPEN DAY “Sochaczew Rozśpiewany”

Projekt muzyczny mający na celu upowszechnianie polskiej muzyki wśród młodzieży i dorosłych (do 24 r. ż.) oraz stworzenie uczestnikom możliwości rozwijania swoich umiejętności na najwyższym poziomie podczas warsztatów. Pierwszym etapem jest casting, w trakcie którego zostają wyłonione osoby z największym potencjałem scenicznym. Następnie odbywa się praca warsztatowa pod okiem instruktorów wokalnych. Zwieńczeniem konkursu jest koncert finałowy.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

Edycja 2020/2021


Mały Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem uczestników jest prezentacja na scenie wierszy lub fragmentów prozy. Pierwszym etapem są eliminacje miejsko-gminne, których laureaci zapraszani są do udziału w wojewódzkim konkursie – Warszawska Syrenka.

Edycja 2016

Edycja 2016 – fotorelacja

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019


Konkurs plastyczny dla dzieci “Portret mamy” – online

Konkurs z okazji Dnia Matki Dnia Matki, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie portretu mamy. 

Edycja 2020


Konkurs Plastyczny “Bazyliszek. Poznajemy legendy stolicy” – online

Konkurs plastyczny dla dzieci z zerówek i uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3), mający na celu rozwijanie talentów plastycznych i zdolności manualnych oraz zainteresowanie dzieci literaturą polską wpisaną w kanon lektur szkolnych.

Edycja 2020


Konkurs “Wyglądasz znajomo” – online

Konkurs skierowany jest zarówno do małych, jak i starszych miłośników twórczej zabawy. Zadaniem uczestników jest ucharakteryzowanie się na swojego idola i uwiecznienie metamorfozy na zdjęciu.

Edycja 2020

 
Powiatowy Konkurs Fotograficzny “Cztery pory roku”
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na fotografii aktualnej pory roku.
 
Konkurs recytatorski “Teatrzyk małego aktora” – online
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. Jego główne cele to: promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów i aktorów metodą on-line. Zadaniem uczestników jest jest przygotowanie w warunkach domowych prezentacji teatralnej dowolnego utworu poetyckiego.


Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek “Hej! Kolęda, kolęda” – online

Konkurs wokalny online skierowany do małych solistów – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie kolędy/pastorałki/piosenki świątecznej. Wykonawcy mogą występować a capella, z akompaniamentem lub “na żywo”. Nadesłane nagrania zostaną poddane ocenie jury. 

Edycja 2021


Festiwal Piosenki Inscenizowanej

Festiwal skierowany do zespołów i solistów w wieku od 3 do 14 lat. Zadaniem każdego uczestnika (solisty/zespołu) jest wykonanie jednej piosenki w języku polskim, połączonej z ruchem scenicznym. Prezentacje wokalne muszą być śpiewane na żywo.

Edycja 2017

Edycja 2018 

.

Mały Talent Sochaczewa

Konkurs skierowany do uzdolnionych artystycznie dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przesłuchania przeprowadzane są w formie zabawy w kilku kategoriach, m.in.: teatr, muzyka, taniec, rysunek, malarstwo, sztuczki magiczne. W konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły. Jury ocenia: oryginalność wykonania, spontaniczność, pomysłowość, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Edycja 2016

Edycja 2017

 

Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Sochaczewski Laur

Konkurs skierowany do młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych, których zadaniem jest przygotowanie prac malarskich, o określonej wcześniej tematyce. Konkurs ma otwarty charakter i jego temat powinien być traktowany jedynie jako inspiracja do przedstawienia osobistych impresji.

Edycja 2017

Edycja 2019

.

Konkurs RYSUNEK

Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest kreowanie własnego myślenia, dokonywanie analiz i dokumentowanie zjawisk. Każda edycja ma temat przewodni. Prace poddawane są ocenie jury.

Edycja 2016 – “Zastawiony stół – zwykłe przedmioty”

Edycja 2017 – „Mechanizm”

Edycja 2018 – „Rok dla Niepodległej” inspiracje z historii Polski „Polonia” A. Grottgera

 

Konkurs Piosenki Patriotycznej “POLSKIE DROGI”

Konkurs wokalny o tematyce patriotycznej, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie (indywidualnie lub w zespołach) jednej piosenki patriotycznej w języku polskim. Wszystkie występy poddawane są ocenie jury.

Edycja 2017

Edycja 2018 

Edycja 2020 – online

 

Konkurs na Kartkę Świąteczną i Ozdobę Wielkanocną/Bożonarodzeniową

Konkurs odbywa się dwa razy w roku i tematycznie nawiązuje do Świąt Wielkanocnych oraz do Świąt Bożego Narodzenia. Skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół, którzy wykorzystując swoje zdolności plastyczne i manualne, przygotowują kartki oraz świąteczne ozdoby, oceniane przez jury.

Edycja 2017

Edycja 2018

Edycja 2019

Edycja 2020 – online

Edycja 2021

Domowy Konkurs Muzyki Chrześcijańskiej – “W górę serca”

W 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, zapraszamy każdego komu w sercu muzyka gra, komu nic nie przeszkodzi śpiewać do udziału w niespotykanym domowym konkursie wokalnym. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno solistów jak i zespołów rodzinnych. Jego główne cele to: rozwój i popularyzacja muzyki religijnej (od dawnej muzyki religijnej po współczesnych twórców gospel), poszukiwanie nowego spojrzenia na tradycyjną muzykę chrześcijańską oraz promocja utalentowanych muzycznie osób odnajdujących swoją niszę w obszarze muzyki religijnej

Edycja 2020


Konkurs “Dzień Piosenki Poetyckiej – Zimowe Ogrody”

Konkurs dla miłośników piosenki poetyckiej – wokalistów i zespołów, skierowany do młodzieży oraz dorosłych. Jego celem jest promowanie młodych talentów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozwijanie wrażliwości artystycznej u wykonawców oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. Konkurs połączony jest z warsztatami dla wszystkich uczestników, a jego zwieńczeniem jest koncert laureatów z gwiazdą wieczoru.

Edycja 2020

Edycja 2021

 

Bitwa na dwa wiersze – Klub Literacki “Między kartkami”

Konkurs dla miłośników poezji, w ramach którego uczestnicy poetyckiego spotkania prezentują swoje wiersze. Jedna osoba może zaprezentować dwa własne utwory poetyckie, które poddawane są ocenie jury. Konkurs połączony jest z wieczorem autorskim zaproszonych gości – poetów, którzy trakcie spotkania prezentują swój dorobek artystyczny.

Edycja 2017 – kwiecień

Edycja 2017 – czerwiec

Edycja 2018  – luty

 

Konkurs „Cztery pory roku Polskiej Niepodległości” w literaturze, muzyce, malarstwie i filmie pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczewa Piotra Osieckiego

Przegląd inspirowany kulturą, tradycją i mową ojczystą, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych – bez ograniczeń wiekowych. Projekt wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Był to cykl spotkań z literaturą, malarstwem, rysunkiem i filmem, opartych na przeglądzie prac sochaczewskich twórców.

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Symbole Narodowe – Malarstwo i Rysunek

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Literatura

Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości – Film

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Komiksowy Sochaczew”

Edycja 2017 

Edycja 2018